Den här veckan har vi firat vetenskapen. Under nobelveckan riktas världens blickar mot Sverige. Och visst är prisutdelningen och nobelfesten fantastisk. Men framförallt får vi ett tillfälle att sätta fokus på vad vetenskap och forskning bidrar med i dagens samhälle.

De flesta universitet vill med utbildning, forskning och ny kunskap förbättra världen. Vi på Uppsala universitet uttalar det också i vår vision: ”utbildning och forskning till mänsklighetens gagn och för en bättre värld”. Årets pristagare har med sina upptäckter påtagligt bidragit till en bättre värld, nya behandlingar för cancer och andra sjukdomar, nya mediciner, nya sätt att räkna på konsekvenser av klimatförändringar. Men deras upptäckter lägger också grund för ny forskning runt om i världen och framtida upptäckter. Kanske till och med nya nobelpris. Jag hoppas också att all uppmärksamhet och synlighet för forskning inspirerar våra ungdomar och studenter att gå vidare till forskning.

Professor Donna Strickland, professor Sir Gregory P. Winter, rektor Eva Åkesson, professor George P. Smith och professor Frances H. Arnold.

En höjdpunkt under nobelveckan är att pristagarna kommer till Uppsala för att föreläsa för våra studenter, forskare och andra intresserade. Det har de gjort, nästan utan undantag, sedan dess att nobelpriset började delas ut. I år kom fyra av pristagarna till en fullsatt aula. De tre kemipristagarna George P. Smith, Sir Gregory P. Winter, Frances H. Arnold och fysikpristagaren Donna Strickland. Särskilt glädjande var det att vi hade de två kvinnor som fått nobelpris i år på plats. Innan föreläsningarna började fick en av våra studenter, Sofia Lindblad, ta emot Uppsala kemisällskaps pris till en framstående student. Hon fick ta emot diplomet ur nobelpristagarnas hand. Det gjorde mig som kemist särskilt varm om hjärtat.

Nytt för i år var att alla föreläste i aulan och inte spridda runt om på universitetet. Tidigare har vi varit tvungna att välja att lyssna på en föreläsning, nu fick vi höra alla. Det var fyra alldeles strålande föreläsningar. Nobelpristagarna lämnade aulan under stående ovationer från publiken.

Efter föreläsningarna fortsatte programmet med den traditionella nobellunchen på slottet för pristagarna, forskare, studenter, våra samarbetsparter och vänner till universitetet. Prorektor Anders tog hand om värdskapet medan jag fortsatte till Gotland för att vara med på Campus Gotlands glittriga  julfest.

På fredagseftermiddagen hade konsistoriet sitt sista möte för terminen. På mötet diskuterades intern styrning och kontroll. Internrevisionen har konsistoriets uppdrag att granska universitetet och rapporterar direkt till dem. Denna gång handlade det bland annat om diarieföring. De granskningar som görs innebär att vi kan förtydliga och förbättra våra rutiner och vår information.

Vid decembermötet brukar alltid konsistoriet besluta om justeringar i budget efter budgetpropositionen. Så inte denna gång. Vi vill att institutioner och fakulteter ska ha långsiktiga och robusta planeringsförutsättningar.  Därför görs inga ändringar inför 2019. Budgetbeslutet från juni gäller. Eventuella  justeringar kommer vid behov att göras  inför budgetarbetet 2020. Vi hade också en första diskussion om budgetunderlaget som ska lämnas till regeringen (hur den än kommer att se ut) i slutet av februari.

Konsistoriet har önskat att få presentationer av universitetets forskning. Dagens möte avslutades därför med en miniföreläsning om sömn av professor Christian Benedict, institutionen för neurovetenskap.  Han föreläste om Varför sover vi? ur ett hjärnperspektiv. Sömn är bra för vårt minne och vår kreativitet, sömn hjälper oss att hantera våra känslor.  Sömn är bra för hela vår hälsa och vårt välbefinnande.  Föreläsningen blev väldigt uppskattad och jag tror vi alla lärde oss något.

Utanför universitetshuset ligger snötäcket tunt och pudrigt. Julstämningen börjar infinna sig så smått.