En gång per år åker ledningsrådet på en resa. I början av veckan besökte vi London. England är ett av de länder där Uppsala universitetet har flest samarbeten – det vill vi fortsätta med även efter Brexit.

Vårt program började på måndagsmorgonen med en rundvandring på King’s college. Det är ett universitet som ligger mitt i centrala London och som vi har många forsknings- och utbildningssamarbeten med. Vi fick en introduktion till King’s och det visionsarbete som de genomfört under de senaste åren. Det har bland annat resulterat i en ny strategi och en vision som närmaste ordagrant överensstämmer med vår. Förändringsarbetet har letts av King’s College rektor Professor Edward Byrne som dessutom accepterat att ingå i Uppsala universitets Advisory Board. Det glädjer oss naturligtvis. Jag tog tillfället i akt att överlämna KoF 17 så att han kan förbereda sig ordentligt.

King’s arbetar intensivt med kommunerna och med politiker. Särskilt intressant var att höra om de utbildnings- och forskningsprojekt de gjort i nära samverkan med staden i projektet ”London Stories”. Våra studenter besökte Studentkåren på King’s, dit alla studenter vid universitetet automatiskt ansluts. På agendan fanns både studentengagemang och psykisk ohälsa. Även stf. vicerektor Mats Larhed, och vicerektor Johan Tysk träffade sina motsvarigheter vid King’s.

Eftermiddagen ägnades åt en fokusdiskussion om Brexit på svenska ambassaden tillsammans med våra tre brittiska partneruniversitet i nätverket The Guild. På plats i London fanns förutom King’s College också Glasgow University och University of Warwick. Under de 25 år som Sverige varit med i EU har vi haft ett nära samarbete med brittiska universitet där många svenskar studerar och arbetar. Vi fick en inledning av Dr Julie Smith, ledamot i House of Lords och Director of the European Centre vid Department of Politics and International Studies vid Cambridge. Hon kunde berätta om det oklara läget och om svårigheterna inför omröstningen som sker i parlamentet nästa vecka. Om konsekvenserna av Deal eller No Deal. Frågorna är många: Hur ska vi arbeta efter Brexit? Vad händer med studieavgifter? Vad händer med forskningssamarbeten? Hur kommer de svenska forskarna vid brittiska universitet påverkas? Ännu finns inte många svar.

Brexit diskuterades vart än vi kom under våra dagar i London. Vi kunde ana en viss trötthet inför frågan hos våra värdar. Det fanns också kreativa lösningar på lut för att fortsätta samarbetet med Sverige och EU.  Eller som de uttryckte det: ”Why waste a good crisis?”

På kvällen anordnade Uppsala universitet ett evenemang på det svenska residenset. Många alumner, hedersdoktorer och andra vänner hade hörsammat vår inbjudan. Gästerna hälsades välkomna av Sveriges ambassadör i Storbritannien, Torbjörn Sohlström. Efter min inledning och korta presentation av Uppsala universitet gjorde Professor David Sumpter, från Matematiska institutionen en uppskattad populärvetenskaplig föreläsning om ”the Dangers of Algorithms”. Ett stort tack till ambassadör Torbjörn Sohlström för att vi fick vara på residenset.

På tisdagen besökte vi Science Gallery vid King’s College. Science Gallery är ett sätt att ta sig an en fråga som är en utmaning för samhället. Utifrån forskning får sedan konstnärer gestalta problemställningarna. Temat för utställningen var beroende och missbruk. Den tog upp olika typer av beroende och relaterade problem. Allt från mobiler, socker och spel till de konsekvenser som familjer drabbas av där någon har beroende- eller missbruksproblem. Syftet med besöket var att se hur själva konceptet fungerade för att eventuellt starta något liknande i Uppsala.

Den sista punkten på våra två dagar  i London var ett besök vid University College London (UCL). De presenterade UCL:s Grand Challenge Programme. Det är ett  program inom universitetet som innebär ett samarbete över fakultets- och ämnesgränserna. Ett exempel var hur litteraturvetenskap, teknologi, beteendevetenskap, ekonomi, medicin och farmaci samarbetat i ett projekt om HIV. Det var väldigt spännande att lyssna till. Vi kunde även på UCL identifiera gemensamma intressen.

Nöjda efter några intensiva och inspirerande dagar kunde vi återvända till Uppsala. Jag är säker på att våra samarbeten kommer att bestå och utvecklas, men förutsättningarna påverkas helt klart av omröstningen på tisdag. Vi följer den med spänning. Deal eller No Deal?