Rektorsråd Stefan Eriksson tipsar om:
Uppsala universitet har sedan en tid satsat extra på att främja god sed i forskning. I höstas blev Professor John Ioannidis från Stanford därför inbjuden att ge en föreläsning över ämnet Prolific science, prolific authors, prolific data and statistics: How about good research practices? Evenemanget blev välbesökt och alla som ville fick i slutändan inte riktigt plats. Vi är därför glada att alla de som inte hade möjlighet att delta nu kan se föreläsningen i inspelad form. Den innehöll en överblick över de studier Ioannidis med kollegor gjort som sätter fingret på olika typiska praktiker som riskerar undergräva tilltron till forskningen och dess resultat. Ioannidis utmanade vårt universitet att ta dessa frågor på allvar och frågade vilka incitament vi ger forskarna att bedriva högkvalitativ forskning.

Föreläsningen är öppen för dem som är anställda vid Uppsala universitet och finns på den nya hemsidan som informerar om god forskningssed och forskningsetik i medarbetarportalen . Här finns nu kontaktuppgifter till dem som på olika sätt kan hjälpa till med frågor kring forskningens etik. Här finns information om riktlinjer och lagar som vägleder forskare i sin forskning, om de tillstånd som kan behövas och var de söks, samt en gedigen samling av verktyg att använda. Till exempel går det att hitta webbkurser, mallar, guider, checklistor, och användbara länkar. Sidan är för tillfället tillgänglig på svenska men publiceras snart även på engelska. Vi hoppas att sidan kan vara ett gott hjälpmedel för att vi ska kunna möta uppdraget i högskolelagen att värna ”vetenskapens trovärdighet och god forskningssed”.