Torsdag till fredag förra veckan, 22–23 november samlades nätverket U4 i Göttingen för årets rektorsmöte. Nätverket firar i år tio-årsjubileum och har en imponerande mängd välfungerande och starka samarbeten i bagaget. Gemensamma publikationer, ansökningar om medel, peer review, gemensamma doktorsexamina och masterprogram för att nämna några.

Under 2018 har U4 tagit ett nytt stort steg mot framtiden genom att tillsammans med Tartu Universitet arbeta med en ansökan om att bli ett European University. Europeiska universitet väntas arbeta gemensamt över gränser och discipliner för att tillsammans skapa ett utbildningssystem som underlättar för alla, att exempelvis riva hinder för utbyten och öppna upp Europa. Gemensamt ska vi på så sätt ta itu med kompetensbrist och samhällsutmaningar inom Europa.

Clusterledare Johan Tysk

Delegationer från de fyra universiteten inom U4 (Uppsala, Gent, Göttingen och Groningen) samt Tartu deltog i årets möte. Från Uppsala deltog representanter från vetenskapsområdena, förvaltningen och studenterna, universitetsdirektören och rektor samt ytterligare personer knutna till arbetet med ansökan. Det blev många givande samtal om hur U4 nätverket kan utvecklas under kommande år. Arbetet med ansökan har gett U4 ny energi och kraft.

Ulrike Beisigel, rektor Göttingen