I tisdags satte vi spaden i marken för nya Ångström. 30 000 kvadratmeter ska läggas till vårt sprudlande laboratorium för att slutligen bli 100 000 kvadratmeter stort. Institutionen för informationsteknologi kommer att flytta in och det blir plats för en aula, bibliotek, undervisningslokaler, kontor och mötesytor.  Den här framtidssatsningen ger oss förutsättningar för att utveckla verksamheten och är den största nysatsning som Uppsala universitet gjort hittills tillsammans med Akademiska Hus.

Stärkt förnyelseförmåga var också temat för dekanmötet som består av ett femtiotal personer. Under ledning av rektor, prorektor och universitetsdirektör samlas dekaner, prodekaner, vicerektorer, rektorsråd , studenter och  chefer från förvaltningen. Vi träffas två gånger per år för strategiska diskussioner.  Denna gång för ett internat på Stora Brännbo i Sigtuna.

Onsdagseftermiddagen inleddes med att våra sex rektorsråd presenterade sin verksamhet. Rektorsråden har ett ansvar för var sitt område där de driver utvecklingsarbete. Våra rektorsråd är: Anna Ruthgersson – hållbar utveckling, Anders Backlund – internationalisering, Cecilia Wejryd – lika villkor, Olle Jansson – Campus Gotland, och Stefan Eriksson – god forskningssed. Du kan se rektorsråden på bild här.

Kay Svensson (biträdande universitetsdirektör och internationell samordnare) presenterade läget med European Universities. Det handlar om konkretiseringen av ett initiativ taget av Macron som fått lyftkraft inom EU. Huvudtanken är att öka samarbetet mellan Europas universitet och under oktober väntar vi att utlysningen av pilotomgången kommer att inledas. Tillsammans med våra vänner inom U4 nätverket utökat med universitetet i Tartu (Sveriges näst äldsta universitet) ligger vi i startgroparna för att ansöka om att bli en nod i den nya satsningen. Vi bygger vidare på det goda samarbete vi redan har men det är mycket som fortfarande är oklart – än så länge siktar vi på ett rörligt mål. Om vi är framgångsrika kan det ge oss stora möjligheter för utbildning och forskning men framförallt att få vara med och påverka och utforma framtiden kring Europas universitetssamarbeten.

Det var också intressant att sedan få lyssna på studenternas fokusfrågor inför det kommande året. Inom många områden kan vi stötta varandra och kroka arm.  Som avslutning på den första dagen presenterade vicerektorerna vad som är på gång inom respektive vetenskapsområde.Under torsdagen fortsatte vi med framtidstemat. Morgonen inleddes med en introduktion till arbetet med att revidera av mål och strategier för Uppsala universitet. Hur ska universitetet stärka sin position som ett världsledande universitet? Hur ska strategierna för utbildning och forskning se ut? Hur ska vi arbeta med kompetensutveckling, infrastruktur, hållbar utveckling, lika villkor, internationalisering, god forskningssed och kvalitet? Frågorna var många och diskussionerna i grupperna livliga. De kommer säkert att fortsätta på många håll inom universitetet.

Efter det följde en presentation och rapport om Utvecklingsplan 2050 och andra dagen avslutades med en lägesrapport om vår fundraisingverksamhet. Det var ett fullmatat program, stämningen var god och vi kan konstatera att det som alltid händer mycket inom Uppsala universitet. Men vi är också glada över att vi trots en framgångsrik historia alltid siktar högre. I helgen firar vi förresten vår 541:a födelsedag. I samband med det bjuder Akademiska kapellet på Beatles konsert i aulan både på lördag och på söndag under parollen Come Together i sann universitetsanda.