I förra veckan stod Uppsala värd när pro- och vicerektorer inom nätverket The Guild of European Research-Intensive Universities träffades för Vice Presidents-möte. Detta möte hålls ett par gånger per år och bereder ”policy papers” och liknande som sedan fastställs när medlemsuniversitetens rektorer möts i nätverkets generalförsamling.

På onsdagskvällen höll vicerektor Norbert Lossau från universitetet i Göttingen en uppskattad workshop om EU:s Open Science Policy Platform i universitetshuset. Frågor om lagrings- och tillgänglighetsfrågor när det gäller forskningsdata är ju högaktuella, liksom frågan om öppen tillgång till forskningspublikationer. Den senare frågan blir allt mer laddad. En allians av europeiska forskningsfinansiärer och EU-kommissionen pressar på allt hårdare för att full Open Access ska gälla inom några få år, men ännu är det svårt att se precis i vilken modell vi ska landa – och inte minst hur vägen dit ser ut. En fråga handlar om hur de mäktiga förlagens orimliga vinstnivåer ska kunna begränsas. I Sverige pågår ju, liksom i Tyskland, en kraftmätning mellan universiteten/biblioteken och förlagsjätten Elsevier, där ju förhandlingarna om ett nytt avtal strandade i somras. Men frågan kompliceras också av att de starka kraven på Open Access utmanar starka publiceringstraditioner och normsystem inom olika forskningsfält och discipliner.

Under torsdagens möte i Segerstedthuset hölls presentationer och diskussioner om bland annat Horizon Europe, Guilden nord-sydstrategi med fokus på Afrika, förslag om en gemensam sommarskola för doktorander i Guild-regioch ett förslag till ”Guild Benchlearning”. Mötet avslutades med en uppdatering om processen i Bryssel med European University Networks, där ju vi i Uppsala är djupt engagerade i arbetet med en ansökan tillsammans med våra partners i U4-nätverket och universitetet i Tartu.

Guild Benchlearning är ett förslag som handlar om den typ av grundläggande data som alla medlemsuniversitet ändå sammanställer för att leverera till rankinginstituten. Begreppet “benchlearning” har avsiktligt valts istället för “benchmarking”, för att markera att vi är intresserade av jämförelser för att lära av varandra, inte för att göra egna rankingar. Dessa data kan ge insikter om skillnader och förbättringsområden för respektive lärosäte. De kan också användas som grund för analys och studier av Guildnätverket som helhet.