Rektors ledningsråd* träffas en gång i början på varje termin för ett internat. Då ges tillfälle att diskutera strategiska frågor, lägga upp arbetet för det kommande året och vi får dessutom möjlighet att lära känna varandra lite bättre. Extra roligt var det att alla våra nya studentrepresentanter fanns på plats, både ordinarie och suppleanter. Den här gången var mötet, från onsdag lunch till torsdag lunch,  på Krusenbergs herrgård alldeles utanför Uppsala.

På agendan hade vi en enda fråga att fokusera kring – fundraising. Det finns egentligen inget bra svenskt ord men det handlar om hur universitetet kan öka donationer och bidrag till vår utbildning, till vår forskning och till annan verksamhet t ex satsningar på byggnader eller andra investeringar. Det här är inget nytt vid Uppsala universitet. 1624 fick universitetet en donation från Gustav II Adolf. Över tid har vi fått fler donationer och idag har vi 605 stiftelser som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Avkastningen gör att universitetet exempelvis kan göra egna forskningssatsningar och ge stipendier till studenter. Det möjliggör också underhåll och utveckling av vårt kulturarv i form av Botaniska trädgården, Museum Gustavianum,  Akademiska kapellet, våra promotioner och akademiska ceremonier, och mycket, mycket annat.

För att vi som universitetet ytterligare ska öka vår handlingsfrihet och rådighet har vi beslutat att utveckla fundraisingverksamheten. Förra året inrättade vi därför en ny avdelning inom universitetsförvaltningen – Development Office. Ansvarig chef för avdelningen, Agnetha Stålhandske, hade med sina medarbetare förberett ett program för vårt möte. Vi fick bland annat en inspirerande inledningsföreläsning av Mikael Horal, tidigare ansvarig för Karolinska Institutets framgångsrika fundraisingkampanj.  Han delade generöst med sig av sina erfarenheter och han gav oss flera nyttiga råd inför vårt fortsatta arbete. Fundraising är ett uppdrag för hela organisationen och vi måste ha tålamod för arbetet tar tid.

Inför internatet hade vetenskapsområdena tagit fram förslag på olika projekt och ändamål. Den första dagen avslutades med att de tre vicerektorerna fick berätta om sina respektive projekt. Många projekt var relevanta för flera vetenskapsområden och ger möjligheter för samarbete över områdesgränser. Presentationerna var utgångspunkten för diskussionen nästa dag. Det blev en intensiv och spännande diskussion då projekten kunde rangordnas och klustras.

Med utgångspunkt i de diskussioner vi hade under vårt internat kommer ledningen nu att driva arbetet vidare. Vi kommer bland annat att låta en extern referensgrupp lämna synpunkter för att säkerställa ett utifrån-och-in-perspektiv.

Tack för det stora engagemanget, energin i diskussionen och för alla de informativa underlagen om projekt från institutioner och forskargrupper.

*Ledningsrådet är rådgivande till rektor och består av rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg och de tre vicerektorerna Torsten Svensson, Stellan Sandler och Johan Tysk. De ställföreträdande vicerektorerna Anna Singer, Mats Larhed och Marika Edhoff ersätter vicerektorerna när det behövs och är alltid med på internaten., universitetsdirektör Katarina Bjelke, tre studentrepresentanter Ludvig Lundgren (Uppsala studentkår), Andreas Gustavsson (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) och Carl Andersson Kronlid (doktorandnämnden) med suppleanter Anna Liliebäck (juridiska föreningen), Christopher Lin (Uppsalaekonomerna) och Ernst Andersson (Farmis) . Sekreterare är Linda Lundberg och med på mötena är också kommunikationsdirektör Pernilla Björk och biträdande universitetsdirektör Kay Svensson. Ledningsrådet sammanträder varannan måndag.