För några veckor sedan blev det klart att svenska universitet står utan avtal med förlaget Elsevier. Att avtalet sagts upp – efter långa och hårda förhandlingar – beror på att universiteten vill markera att den skenande kostnadsutvecklingen är både orimlig och ohållbar – och att förlaget inte vill tillmötesgå kraven på öppen tillgång.

Regeringen har satt upp målet att all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgänglig år 2026. För att det ska kunna bli verklighet måste en övergång ske från ett prenumerationsbaserat system med licensavgifter till ett system där förlagen täcker sina kostnader genom publiceringsavgifter. Idag tillämpar de stora förlagen, med Elsevier i spetsen, i ökande utsträckning publiceringsavgifter utan att man för den skull vill gå med på att sänka licensavgifterna. De svenska universiteten förhandlar gemensamt genom Bibsamkonsortiet, och Elsevier har inte erbjudit ett avtal med en modell som motsvarar Bibsams krav. Resultatet har blivit att avtalet sagts upp från och med den 30 juni 2018.

Beslutet är fattat efter många diskussioner som inleddes när alla Sveriges universitet inom Bibsam konstaterade att kostnaderna började skena och att inte minst Elsevier utnyttjade sin marknadsdominans på ett orimligt sätt. Att behålla avtalet blev ohållbart. Beslutet motiveras mer utförligt i en debattartikel i UNT idag.

Under en övergångsperiod kommer den uppkomna situationen att påverka tillgängligheten. Det är olyckligt, men universitetsbiblioteken arbetar på lösningar. Vi hoppas att alla inom Uppsala universitet står bakom beslutet som i grunden handlar om att långsiktigt försvara principen öppen tillgång för forskningen i Sverige. Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida.