Den här veckan har vi gästbloggare på rektorsbloggen från Uppsala universitets olika evenemang under Almedalsveckan.

“Jag lär mig så mycket av att vara här. Almedalsveckans folkbildande roll kommer alldeles bort i den mediala bilden av Almedalen” sa en av de många besökarna som vi mötte under Almedalsveckan i Visby. Och precis så är det. Veckan är ett utmärkt tillfälle för universitetet att fokusera på den tredje uppgiften. Här når vi ut med kunskap!

För oss på Nationellt centrum för kvinnofrid var det tionde gången vi var med. På våren 2009 reste vi ner till dåvarande Högskolan på Gotland för att be om råd och höra om vi kunde få hyra in oss hos dem för ett seminarium. Kunde det vara ett bra forum för att nå ut med kunskap om mäns våld mot kvinnor och samhällets  ansvar?

Vi togs mycket väl emot och fick goda och användbara råd. Samtidigt anförtrodde de oss att de trodde att gränsen nästan var nådd – nu kunde nog inte Almedalsveckan växa mer. Då närmade sig antalet seminarier 1000-strecket. I dag har siffran mer än fyrdubblats.

Mycket har förändrats. Ministrarna är inte lika lättillgängliga som förr. Näringslivet tar större plats. Allt färre i publiken är semesterfirare som ägnar en ledig dag åt samhällsdebatten. I stället fylls gator, tält och seminarielokaler av personer som både arrangerar egna seminarier och besöker andra aktörer. Och högskolan har blivit Campus Gotland vid Uppsala universitet, så vi känner oss om möjligt ännu mer hemma än förut.

Annat är sig likt: vimlet, engagemanget och den halsbrytande blandningen av budskap.

För NCK:s del har det varit värdefullt att medverka i Almedalen. På några dagar hinner vi träffa lika många nyckelpersoner  från politiken, organisationer och myndigheter som på ett halvår i Uppsala. Vi får möjlighet att gå på intressanta seminarier och fylla på den egna kunskapen. Vi medverkar i expertpaneler. Vi knyter nya kontakter, håller liv i gamla och kan planera möten för resten av året. Och framför allt får vi tillfälle att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor. På tisdagen var rubriken ”Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?”. På torsdagens seminarium ”Kan frågor om våld rädda liv?” diskuterades vårdens nyckelroll i arbetet mot våld, med utgångspunkt i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.

Almedalsveckan har fyllt en viktig roll i vårt strategiska och långsiktiga arbete för att nå ut med aktuell forskning och kunskap så att den kan omsättas i praktiken och göra nytta. Som universitetets rektor Eva Åkesson sa när hon inledningstalade på vårt seminarium om sexuella övergrepp: ”Med riktig kunskap kan vi göra de kraftsamlingar som krävs för att de kvinnor som vågar berätta om övergrepp ska känna att de blir tagna på allvar och att de inte lämnas i sticket. Det är både bråttom och viktigt”.

Förberedande diskussioner in i det sista. Från vänster enhetschef Beatrice Hopstadius från Socialstyrelsen och professor Gun Heimer, utbildningschef Ulla Albért och informatör Eva Nevelius, samtliga från NCK.

Minuten innan livesändningen av ”Kan frågor om våld rädda liv?” startar. Från vänster enhetschef Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen, generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige, och från NCK verksamhetschefen för kvinnofridsenheten Åsa Witkowski, informatör Eva Nevelius och professor Gun Heimer,

Bild från seminariet ”Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?” var frågan för NCK:s första seminarium. Från vänster Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU, Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, och Åsa Witkowski, chef för NCK:s kliniska enhet. Professor Gun Heimer, NCK, var moderator.

På bilden från vänster Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, och Åsa Witkowski, chef för NCK:s kliniska enhet, på seminariet ”Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?”

Karin Sandell, Nationellt centrum för kvinnofrid