Den här veckan har vi gästbloggare på rektorsbloggen. De kommer från Uppsala universitets olika evenemang under Almedalsveckan på Gotland och berättar om sina intryck. Du kan också följa våra evenemang på webben www.uu.se/almedalen

För första gången deltar jag i Almedalsveckan. Fascinerande, här tänks och tycks det om det mesta, högt och lågt, vänster och höger. Vilken är universitetens och inte minst Uppsala universitets roll i samhället? Universiteten deltar i samhällsbygget med att söka ny kunskap, tillämpa och förmedla den. Almedalen ger en speciell möjlighet att förmedla och nå ut med ny aktuell kunskap i olika samhällsfrågor.

Igår handlade ett av Uppsala universitets seminarier om barnens hälsa. Ohälsotalen bland barn och unga ökar och var fjärde pojke/flicka i Sverige har övervikt. Bland dessa barn utvecklar vissa typ 2 diabetes redan i tonåren. Orsaker till denna utveckling diskuteras livligt under seminariet. I panelen satt Anna Bessö från Folkhälsomyndigheten, Christine Senter från Barnsam Region Gotland, Lenka Prokopec Karlberg från Generation Pep och undertecknad från Uppsala universitet. Modererade gjorde Gustav Melén från Uppsala universitet Innovation.

Det är bara att konstatera att den miljö vi lever i Sverige i många stycken inte är särskilt hälsosam för våra barn. Under samtalet konstaterades att det nu är dags att den kunskap och erfarenhet vi har används och omsätts i praktisk handling för att skapa ett samhälle bättre lämpat för att barn skall få en hälsosammare uppväxt. Uppsala universitet har tillsammans med två kommuner i Sverige påbörjat arbetet med att påverka samhället i en riktning så att det skall bli lättare för barnen att göra hälsosamma val. Detta arbete kallar vi ECHO-zoner efter WHO:s nyligen publicerade rapport ”Ending ChildHood Obesity”. I de här zonerna kommer barnen och deras familjer att följas och faktorer som har betydelse för att förstå orsaker till varför barn blir överviktiga att identifieras. Därmed finns möjlighet att vända trenden mot ökande andel barn med övervikt i Sverige. Det är en ödesfråga för Sverige att på detta sätt värna sina yngsta samhällsmedborgares hälsa och framtid.

Sammanfattningsvis är jag nöjd och genom seminariet fick jag och de andra i panelen berätta vad vi gör och sätta fokus på frågan. Almedalen är en mötesplats och en bra plats att knyta kontakter. Jag ser fram emot att få återkomma med ett uppföljande seminarium om något år.

Peter Bergsten
Professor i medicinsk cellbiologi