Eva Åkesson rektor,
Anders Malmberg prorektor

Efter en intensiv vårtermin närmar sig nu en välbehövlig semester. För många inom universitetet är det numera Almedalsveckan som bildar final för läsåret. Uppsala universitet arrangerar i år ett 50-tal seminarier under veckan. Vi deltar också i debatter och anstränger oss för att rikta intresse mot viktiga frågor för universitetet och för svensk utbildning och forskning. Dessutom ska vi fira att det är fem år sedan Campus Gotland blev en del av vårt universitet.

Campus Gotland-skylten avtäcks i samband med invigningen den 1 juli 2013.

För oss i ledningen har vårterminen som alltid inneburit en blandning av olikartade händelser och arbetsuppgifter. Vi har haft många besök (bland annat Islands president och FN:s generalsekreterare) och gjort en del resor (Evas resa till Sydafrika med SASUF och Anders resa till Japan i samband med att Uppsalautställningen The Art of Natural Science öppnades på Tokyos universitetsmuseum var nog de mest minnesvärda).

På den internationella arenan arbetar vi genom våra olika nätverk, just nu kanske mest intensivt med Guilden (där Eva sitter i styrelsen) och inom U4-nätverket, som blivit mer aktuellt än någonsin som möjlig pilot i den nya satsningen på European Universities som EU-kommissionen planerar.

På den nationella arenan har vi framförallt varit aktiva i diskussionen om styrnings- och resursfrågor, internationalisering och kvalitetssystem – i relation till pågående statliga utredningar och aktuella UKÄ-uppdrag.

Internt inom universitet har vi, förutom vårens stora arbete med verksamhetsplan och budget för 2019 (VP19), framförallt arbetet vidare med frågor som tydligt kom fram som utvecklingsområden i KoF17: att stärka universitets strategiska förnyelseförmåga, utveckla prefektrollen, förbättra karriärsystemen, och utveckla universitetet som internationell arbets- och studiemiljö. Vi har också dragit igång ett arbete om den långsiktiga utvecklingen av universitetets fysiska miljö (Utvecklingsplan 2050) som leds av Johan Tysk och en revidering av universitetets mål- och strategier som kommer att ledas av Anders.

Detta var ett axplock av vad som upptagit universitetsledningen under våren. I bästa fall bidrar det till att skapa förutsättningar för det som är universitetets mening och mål: den forskning som skapar nya och viktiga kunskaper, den utbildning som rustar människor för att göra viktiga insatser i samhället och den samverkan som öppnar dörrar för framtidens lösningar på tekniska, ekonomiska, social, kulturella och miljömässiga utmaningar.

Tack för att vi får privilegiet att verka vid Uppsala universitet tillsammans med er.

Nu önskar vi er alla en skön sommar! Vi ses i höst!