På torsdag, denna vecka kommer EU-kommissionen att presentera sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, som nu går under namnet ”Horizon Europe”. GuiIden hade mycket lägligt sin ”General Assembly” nu i början på veckan, 4-5 juni och hade då bjudit in EU kommissionens nye generaldirektör för forskning och innovation, Jean-Eric Paquet. Uppsala universitet har tillsammans med de övriga medlemsuniversiteten inom Guilden drivit frågan om att fördubbla forsknings och utbildningsbudgeten inom EU, många andra universitet och nätverk står bakom detta krav.

EU:s ramprogram är viktiga för europeiska universitet, och ska vara ett strategiskt verktyg som kompletterar och stärker de nationella insatser inom forskning, utbildning och innovation. När ”Horizon Europe” presenteras på torsdag så sätter förhandlingar igång. Vi tycker det är viktigt att utbildning och forskning får framskjutna roller och budgetramarna ökas. En ny ledamot valdes in i styrelsen, Svein Stölen från Oslo universitet, Vincent Blondel är ordförande och jag är viceordförande i ytterligare två år.

Vincent Blondel, ordförande

Vanessa Debiais-Sainton, från Generaldirektoratet för Utbildning, ungdom, idrott och kultur var även inbjuden till Guild-mötet, hon berättade om hur president Macrons idéer kring European Universities börjar ta alltmer konkret form. Ett annat nätverk som Uppsala universitet är en del av – U4 – har planer på att tillsammans med Tartu universitet försöka få ihop en ansökan redan i pilotfasen inom detta initiativ. Vi vet att budgeten för Erasmus-programmen föreslås dubbleras från dagens nivåer och det finns planer som pekar mot en Europeisk nyordning där forskning, utbildning och samverkan närmar sig varandra alltmer, vilket är välkommet.

Sammantaget var det ett givande möte med intressanta diskussioner och det finns ett gott samarbetsklimat mellan de 19 universiteten som är medlemmar i Guilden. Och det blir spännande att se vad kommissionen lägger fram på torsdag. Efter ett inställt plan från Bryssel och sedan ytterligare  förseningar  känns det skönt att se Uppsala siluetten mot den vackra natthimlen och snart vara hemma. Imorgon blir det nationaldagsfirande på Skansen.

Founded in 2016, the Guild comprises nineteen of Europe’s most distinguished research-intensive universities in fourteen countries, and is dedicated to enhancing the voice of academic institutions, their researchers and their students. The Guild is committed to the pursuit of excellence, the importance of truth-seeking and trust-building as the foundation of public life, and the creation of new knowledge for the benefit of society, culture, and economic growth.