Ingenstans firas doktorspromotionen som i Uppsala. Denna vackra sommardag väcktes Uppsala av salutskotten som berättade för staden att vi firar. Traditionsenligt samlades vi sedan i en fullsatt aula i universitetshuset för att fira vårpromotion där hela  166 nya doktorer och 36 jubeldoktorer stod i fokus. Programmet var både högtidligt och intressant. Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Birgitta Meurling föreläste över ämnet Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus och kulturanalys. Hyllningen till årets jubeldoktorer framfördes av Uppsala studentkårs ordförande, jur. stud. Max Stenberg. Vår egen magnifika orkester Kungliga Akademiska kapellet spelade under Stefan Karpes ledning.

Studiebesök inför vårpromotionen.

Det var precis som det ska vara – en verkligt Uppsaliensisk promotion! Ett stort tack till alla inblandade och varma gratulationer till våra nya doktorer och jubeldoktorer.

Läs rektors tal.