Undertecknad prorektor är på snabbvisit i Japan för att delta i invigningen av utställningen ”The Art of Natural Science in Sweden. Treasures from Uppsala University”.  Den officiella invigningen skedde måndag kväll japansk tid, i närvaro av ett hundratal inbjudna gäster, men redan på förmiddagen var det fullt pådrag. Då genomfördes en förhandsvisning för det svenska kungaparet och det japanska kejsarparet under bevakning av ett enormt mediauppbåd. Det var en speciell händelse för Uppsala universitet, eftersom både kung Carl Gustaf och kejsar Akihito är hedersmedlemmar av vårt universitet.

Uppsala representerades av prorektor och av Gustavianum: biträdande chefen och utställningskommissarie Mikael Ahlund, senior advisor och drivande kraft bakom arrangemanget Catharina Lindqvist, samt museichef Marika Hedin.

Utställningen handlar om samspelet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talen. Fokus riktas mot fyra kända Uppsalagestalter – Olof Rudbeck den äldre respektive den yngre, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg. Den har producerats i samarbete mellan universitetsmuseerna i Uppsala och Tokyo och visas i museilokalen Intermediatheque, belägen i
det gamla posthuset i centrala Tokyo, fram till den 26 augusti 2018. Den som har vägarna förbi rekommenderas varmt att göra ett besök 🙂

Utställningen är en del av firandet av 150-årsjubileet av de svensk-japanska diplomatiska förbindelserna som upprättades 1868. Samtidigt är utställningen i sig en påminnelse om att de vetenskapliga kontakterna mellan Japan och Sverige går tillbaka nästan än ett sekel längre än så. Linnélärjungen Carl Peter Thunbergs berömda och viktiga forskningsvistelse i Japan ägde ju rum redan i mitten av 1770-talet.

Utställningsinvigningen blev också ett tillfälle att dra uppmärksamhet till det arbete som just nu pågår för att stärka forskningskontakterna mellan Japan och Sverige. I det sk MIRAI-projektet  ingår sju svenska och åtta japanska universitet – inklusive Uppsala och Tokyo – för att utveckla samarbeten främst inom områdena åldrande, materialvetenskap och hållbarhet.

Ett stort tack till dem som genom hårt och professionellt arbete inom Gustavianum och universitetsbiblioteket – och de sponsorer – som gjort detta evenemang möjligt!