Om internatet blev perfekt eller inte ska besvaras av prefekterna och inte av oss, men skylten som välkomnande oss: ”Perfekt internat” höjde våra förväntningar. Vi har årliga internat med våra prefekter och det är givande och viktigt att få träffas från olika institutioner, fakulteter och vetenskapsområden för att diskutera gemensamma utmaningar men också för att få en större förståelse för varandra. Vårens internat fokuserade på just prefektrollen. Vi gör en förstudie som ska göra en genomlysning och Oskar Pettersson berättade hur långt det arbetet har kommit. Tre prefekter reflekterade och gav sin syn på uppdraget. Dag två vände vi blicken mot karriärstöd. Nu fick vi också exempel från tre prefekter om hur man arbetar på respektive institution med karriärstöd. Erfarenhetsutbytet blev uppskattat av många. Uppsala universitets nya modell för karriärstöd presentades av Åsa Kettis och sedan blev det gruppdiskussioner om vad som behövs framgent och hur vi bäst förbereder lärare/forskare att bli framtidens akademiska ledare.

Tillbaka i Uppsala träffade vi ”Uppsala University Postdoc Association”. UUPA är en nystartad förening som engagerar postdocs, en viktig grupp som ibland hamnar lite utanför. Bra initiativ tycker vi!

 

Anders har åkt till Japan för att medverka vid invigningen i närvaro av det svenska kungaparet och det japanska kejsarparet av en utställning med skatter ur universitets samlingar från Gustavianum som ska visas i Tokyo under våren och sommaren. Utställningen handlar om samspelet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talen. Tre kända Uppsalagestalter är i fokus – Olof Rudbeck, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg.

Eva (jag) sitter just nu på Kastrups flygplats och hoppas att hon hinner i tid till Dag Hammarskjöld-föreläsningen senare idag på slottet med FN:s generalsekreterare H.E. António Guterres. Föreläsningen börjar klockan 17.00 och kommer att direktsändas på webben – (så hinner jag inte i tid så får jag titta på webben).