EU:s budget för forskning, innovation och utbildning behöver dubbleras. Det kan leda till att  650 000 arbetstillfällen skapas och då kan EU bli en global ledare inom till exempel hållbar energi, smarta byggnader och fordon, infektionssjukdomar och ekonomi. En sådan satsning skulle också  stimulera mer inkluderande samhällen, öka hållbar tillväxt och minska ojämlikheten i Europa. Det är huvudbudskapen i ett gemensamt uttalande från 12 nätverk med fokus på europeiska universitet. Uppsala universitet är medlem av tre av de undertecknande nätverken (The Guild, Coimbra och EUA) och står alltså bakom utspelet.

Även om Horisont 2020 är det största ramprogrammet, med 80 miljarder euro i sju år till forskning och innovation hittills, så är det underfinansierat. Den nuvarande budgeten stödjer mindre än 1 av 5 högkvalitativa projekt och även om Erasmus+ främjar rörlighet och anställbarhet, så är det långt under målet för Bolognaprocessens ambitioner om studentrörlighet.

Uppsala universitet delar som undertecknare av utspelet bilden och analysen, som också visar att en fördubbling av budgeten ändå inte ersätter inte behovet av starkt stöd för forskning, investeringar i forskning, innovation och utbildning även på nationell nivå. Framgång nås genom tillräckliga nationella investeringar i forskning och utbildning, tillsammans med ökad EU-finansiering. Därför understryks i uttalandet att de europeiska institutionerna måste uppmuntra medlemsstaterna att mer kraftfullt uppfylla sina åtaganden inom ramen för det europeiska forskningsområdet (ERA) och det europeiska området för högre utbildning (EHEA).

Universiteten är starka och engagerade partner i sökandet efter lösningar på framtida samhällsutmaningar och för att öka EU: s konkurrenskraft, regional utveckling och hållbarhet. I nätverken ser man fram emot att samarbeta med EU-institutionerna för att göra europeiska forsknings-, innovations- och utbildningsprogram ännu starkare än de är idag.

Läs utspelet