Forskaren och läkaren Ahmadreza Djalali, har dömts till döden av en domstol i Iran. När en akademiker och kollega hotas i tjänsten, hotas hela vetenskapssamhället. Vi kräver därför, tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, SUHF och Amnesty att domen upphävs och att Ahmadreza Djalali omedelbart släpps fri.

Dr. Ahmadreza Djalali är knuten till Karolinska institutet samt University of Eastern Piedmont i Novara, Italien och har i sitt arbete inriktat sig på att förbättra sjukhus kapacitet i länder som drabbats av extrem fattigdom, väpnade konflikter och naturkatastrofer. Han disputerade 2012 vid Karolinska Institutet, är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd i vårt land.

Tillsammans med många andra lärosäten och organisationer reagerar vi mot behandlingen av en kollega och medmänniska. Vi vill visa vårt stöd till Ahmadreza Djalalis familj, fördömer i alla sammanhang dödsstraff och kräver att Irans regering skyndsamt friger vår kollega.