Inför jul- och nyårshelgerna är det dags att summera och utvärdera ett intensivt år, och att blicka framåt.

För oss i ledningen – liksom för många anställda – har KoF17 präglat delar av årets arbete. Tillsammans har vi gjort en genomlysning av alla våra forskningsmiljöer. Tack vare den externa granskning som genomfördes av mer än 130 kritiska vänner har vi fått konstruktiv återkoppling på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Under året har också våra utbildningsutvärderingar kommit igång. Steg för steg samlar vi in den kunskap vi behöver för att kunna flytta fram positionerna för vårt lärosäte.

Att ta ansvar för kvalitetsfrågorna ingår i universitetens kärnverksamhet och en förutsättning för att vi ska kunna locka till oss kvalificerade studenter, anställda, lärare och forskare. Det är glädjande att söktrycket till våra utbildningar är fortsatt högt. Faktiskt har vi fler ansökningar än något annat universitet i Sverige. Dessutom får vi varje år goda resultat i rankningar och stor utdelning när forskningsfinansiärerna fördelar anslag. Men framgång betyder inte att vi kan vila på lagrarna. Vi arbetar vidare, bland annat med gränsöverskridande forskningssatsningar. Några som sjösatts under året är Circus (Centre for Integrated Research on Culture and Society), forskarskolan UAC (Uppsala Antibiotic Centre), Upptech samt UUSI (Uppsala University Sustainability Initiatives).

Internationella stipendiater
Foto: Mikael Wallerstedt

Gränsöverskridande är också en beskrivning som passar på våra studenter. Genom dem får vi inspiration och nya perspektiv som hjälper oss att bli bättre. Vi gläds åt alltfler internationella studenter, vår arbetsplats är mångkulturell och vi har tagit viktiga steg under året för att stärka vårt internationaliseringsarbete. Parallellspråkighet är ett steg, vi arbetar också för ett bredare perspektiv när vi rekryterar personal.

Internationella studenter tränar bandy med Sirius
Foto. Mikael Wallerstedt

Året har också bjudit på ett antal invigningar och nysatsningar i vår lokalinfrastruktur. Segerstedthuset, Humanistiska teatern, Rudbecklaboratoriet, Carolina Rediviva och Ångström – är stora lokalprojekt som färdigställts, påbörjats eller beslutats under året. Det är roligt att se expansionen och hur bra de nya byggnaderna blivit.

Invigning av Humanistiska teatern. Foto: David Naylor

Invigning av Segerstedthuset.

Men allt är inte glädje. Världen runt omkring oss är orolig. Vi har sett hur terror skapat kaos, och politiska beslut orsakar osäkerhet. En kraft som hjälpte oss navigera – Hans Rosling – lämnade oss allt för tidigt. Utan honom får vi själva fortsätta och slåss mot faktaresistens och för en rättvisare värld.

När världen gungar runt omkring oss är det än viktigare att vi står fast i våra övertygelser och principer. Vi gör det genom att fortsätta arbeta för ett öppnare samhälle. Nätverk och samarbeten är viktiga vägar som leder i rätt riktning och vi har haft många möten och resor under året. Ledningsrådet besökte samarbetspartners i USA, Nätverket the Guild stärker oss i Bryssel, Sanord har firat 10 år, Matariki tuffar på och här hemma har vi bildat Lärosäten Öst. Året har också färgats av nödvändiga diskussioner om maktstrukturer och sexuella trakasserier, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi skyddar de utsatta. NCK med kvinnofridlinjen har nu funnits i 10 år och tyvärr behövs de mer än någonsin. Metoo påverkar oss alla och samtalen om vägen framåt är i full gång.

The 2017 SANORD conference in Zimbabwe.

Vid välkomstmottagningen för nya studenter på Campus Gotland.

Inom universitetet har 2017 varit ett ”supervalår”. Vi har fått en ny ordförande och flera nya ledamöter i konsistoriet. Dekaner och vicerektorer har om- eller nyvalts, liksom rektor och prorektor. Efter alla val- och hörandeprocesser har vi ett väl inarbetat ledningsteam som ser fram emot de kommande åren. 2018 ska vi bland annat fira att Gotland varit en del av vårt universitet i fem år. Samarbetet frodas och vi har ett nytt program som visar vägen framåt.

Nu avslutar vi med att tacka anställda och studenter för det gångna året, för väl utfört arbete och allt engagemang vi mött under prefektinternat, dekaninternat, ledningsrådsmöten, institutionsbesök, kårbesök, studentsamverkan, personalmöten samt möten med facken för att nämna några.

Vi tackar också för förtroendet, önskar er tillbaka efter nyår och hoppas att ni alla får ett fint avslut på 2017.

Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Stellan Sandler, vicerektor medicin och farmaci
Torsten Svensson, vicerektor humaniora och samhällsvetenskap
Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap