Ordspråket säger att ”Morgonstund har guld i mund”. På tisdagsmorgonen stämde det rent bokstavligt när Eva fick starta dagen med att besluta om utdelning av stipendier på mer än 17 miljoner till våra forskare och studenter. Det är möjligt tack vare donationer till Uppsala universitetet från personer som vill stödja unga människor, utbildning och forskning. Pengarna gör stor skillnad, både för ett antal individer och för universitetet. Utöver dessa stipendier har Uppsalastudenter även möjlighet att ta del av nationernas rika stipendieutbud.

Under förmiddagen presenterade Uppsala studentkår rapporten om Studenternas psykosociala hälsa. Psykiska ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem – särskilt bland unga. Rapporten är viktig och utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med dessa frågor, som vi tycker ska drivas gemensamt av studenter, studenthälsan och universitetet som helhet.

Tisdagen fortsatte med terminens sista konsistoriemöte. Ledamöterna hade trotsat vädrets makter och tagit sig till Uppsala från när och fjärran. På agendan fanns till största delen informations- och diskussionspunkter. Vi hade en första diskussion om det budgetunderlag som universitetet ska skicka till regeringen i februari, och vi pratade forskarutbildningsfrågor.

Konsistoriet beslutade att utse Anders Malmberg till prorektor för de kommande tre åren. Därmed är det akademiska ledningsteamet fulltaligt inför 2018. Tidigare under året ju dekaner, vicerektorer och rektor utsetts.

Universitetsledning har allt mer blivit ett lagarbete. Vi känner oss redo att som rektor och prorektor under ytterligare tre år med full kraft fortsätta vårt gemensamma arbete med att skapa förutsättningar för kvalitet och förnyelse i vår forskning, utbildning och samverkan.

Allra först ska vi dock se till att de många nobelpristagare och andra gäster som kommer till Uppsala universitet på luciadagen får det bästa mottagande. Skuggorna må ”ruva kring jord som sol’n förlät” denna tid på året, men imorgon blir det ljust, varmt och fullsatt i våra föreläsningssalar.