Nu är jag (Eva) på hemväg från den mycket lyckade SANORD-konferensen i Zimbabwe. SANORD (Southern African Nordic Centre) är ett nätverk med 46 partneruniversitet i Norden och södra Afrika, där jag under åren 2017-2018 är ordförande (Chair). SANORD grundades 2007 så under årets konferens firade organisationen sitt 10-årsjubileum. Tio år tillsammans – från sju medlemmar till snart femtio, med årliga SANORD konferenser, gemensamma forskningsprojekt, studentmobilitet och alltfler gemensamma publikationer. Det finns många anledningar att vara stolta över vad vi gemensamt har åstadkommit under dessa tio år. Nästa gång vi ses blir i Jyväskylä, Finland, augusti 2018.

 

Sydafrikas Minister of Science and Technology, Mrs Naledi Pandor

Veckorna före konferensen i Zimbabwe var vi många som nervöst följde den politiska utvecklingen och funderade på om vi skulle våga åka eller inte. I och med Mugabes avgång och det fredliga maktövertagandet beslöt sig de flesta deltagarna att ändå åka till Zimbabwe som planerat. Vi blev varmt mottagna, och våra Zimbabwiska kollegor uppskattade mycket att vi kom som planerat till konferensen.

Initiativtagarna till Sanord och de två första ordförandena: prof Brian O’Connell (fd rektor University of Western Cape) och prof Sigmund Grönmo (fd rektor University of Bergen) deltog och gav sina reflektioner kring hur Sanord utvecklats under åren och blickade framåt. Sammanlagt deltog 150 deltagare från medlemsuniversiteten samt Sydafrikas Minister of Technology, Mrs Naledi Pandor och Professor Francis Gudyanga, Permanent Secretary för Zimbabwes Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development. Zimbabwisk media (TV och tidningar) rapporterade från jubiléet. Under konferensen som hade temat The role of universities in research & knowledge transfer to improve the livelihoods in Southern Africa, hade även South Africa Sweden University Forum (STINT-projektet som jag skrivit om tidigare i bloggen) möte för att planera det stora seminariet i Pretoria i maj 2018.

Projektmöte South Africa Sweden University Forum

 

Från Uppsala universitet var vi 11 personer: jag (Eva Åkesson) , Prof Sten Hagberg (Forum för Afrikastudier och Inst för kulturantropologi och etnologi), Prof Birgitta Essén (Inst f kvinnors och barns hälsa), Prof Per-Anders Edin (Inst f nationalekonomi), Dr Shepherd Urenje (SWEDESD), Dr Peter Sundin (ISP), Rebecca Andersson (ISP) samt Gustaf Cars, Oddny Sverrisdottir, Erika Andersson och Ulrica Ouline (samtliga från Internationella kansliet).

För frågor om SANORD, kontakta gärna Ulrica Ouline, ulrica.ouline@uadm.uu.se

För frågor om SASUF, kontakta gärna Gustaf Cars, gustaf.cars@uadm.uu.se