På söndag och måndag den 19-20 november gick det tionde rektorsmötet för nätverket U4 av stapeln. Delegationer från de fyra ingående universiteten (förutom Uppsala: Gent, Groningen och Göttingen) träffades i Gent, där universitetet för övrigt i år firar sitt 200-årsjubileum. Uppsalas delegation bestod av representanter för de tre vetenskapsområdena samt förvaltningen och rektor. Studentrepresentanter hade haft möte innan med studenter från övriga universitet och deltog också i mötet.

Under mötet gick vi igenom alla de aktiviteter som skett under åren med mobiliteter, work-shops, summer och winter schools, gemensamma publikationer, ansökningar om medel och gemensamma doktorsexamina och masterprogram. Under de nio år som U4 har existerat har verkligen starka och välfungerande samarbeten utvecklats.

Inför kommande år diskuteras utvecklade samarbeten inom master och doktorandutbildningar, virtual graduate schools, utveckling av digital learning, peer review inom fastighetsområdet och campusutveckling samt inom kultur- och museiområdena bland mycket annat. Jag är imponerad över vad alla cluster har åstadkommit.

Nästa år firar U4 tio-årsjubileum och detta kommer att högtidlighållas vid rektorsmötet i Göttingen i november 2018 då vi kommer att summera de gånga tio åren tillsammans och staka ut riktningen framåt.

Fyra U4 rektorer