Idag installerade vi 24 nya professorer under högtidliga former. Den högtidliga ceremonin i universitetshuset avslutade en lärorik vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Välbesökta installationsföreläsningar har hållits i universitetshusets sal IV där publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet.

Läs om professorerna och deras forskning.

Högtiden inleddes med musik av Akademiska kapellet. Sen höll jag traditionsenligt rektors installationstal där jag lyfte några principer våra nya professorer måste förhålla sig till.

Läs talet här.

Programmet under installationen var digert. Installationsföreläsningar hölls av:

 • Professor Sven Oskarsson över ämnet ”Familjesammanhang och politiskt engagemang”.
 • Professor Rose-Marie Amini. Titeln på hennes föreläsning var ”Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar”.
 • Professor Johannes Messinger över ämnet ”Hur bakterier löste energiproblemet”.

Dessutom uppmärksammade vi några av våra skickliga pedagoger som fick ta emot det pedagogiska priset. Årets pristagare är:

 • Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
  Universitetslektor Jenny Beckman vid institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Område juridik och samhällsvetenskap
  Universitetslektor Susanne S:t Clair Renard vid juridiska institutionen.
 • Område medicin och farmaci
  Universitetslektor Martin Wohlin vid institutionen för medicinska vetenskaper.
 • Område matematik, naturvetenskap och teknik
  Universitetslektor Magnus Hellqvist vid institutionen för geovetenskap.
 • Fria priset
  Universitetslektor Malin Löfstedt vid teologiska institutionen har tilldelats 2017 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

Läs motiveringarna här.

Priset Hjärnäpplet som ges till forskare eller forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademien som resulterat i en innovation delades också ut. I år tilldelades det Hans Lennernäs, professor i biofarmaci.

Läs motiveringen här