Förra veckan dominerades av områdesdialogerna med ledningarna för de tre vetenskapsområdena. Syftet med vår dialog med vetenskapsområdena är att diskutera verksamhetens utveckling och vetenskapsområdenas strategier, vilka utmaningar universitetet och områdena står inför och hur dessa kan hanteras gemensamt respektive på områden och fakulteter. Dialogen tog sin utgångspunkt i universitetets och vetenskapsområdenas mål och strategier. Vid höstens områdesdialog fokuseras särskilt på kompetensförsörjning, förnyelse/omprioritering, inspel till budgetunderlaget samt myndighetskapitalet. Vetenskapsområdet gavs även möjlighet att lyfta andra frågor.

Förra veckan vad det också årets Göran Gustafsson-föreläsning med Professor Joseph E. LeDoux. Det blev en fullsatt succé. Han är en prisbelönt hjärnforskare, författare och musiker från New York, som föreläste om Anxiety. Hans arbete fokuserar på hjärnans mekanismer bakom minnet och känslor, speciellt rädsla och ångest. Under föreläsningen fick vi både lyssna på musikern och professorn Le Doux.

Göran Gustafsson (1919-2003) var en framgångsrik svensk entreprenör och affärsman. För att ge tillbaka till samhället och utveckla förutsättningar för människan att förbättra sin omgivning skapade han två större forskningsstiftelser. Göran Gustafsson-föreläsningar i medicin arrangeras av kansliet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet i samverkan med Göran Gustafssons Stiftelse.

Denna vecka har det varit flera möten som har handlat om utredningen om internationalisering. Agneta Bladh har – som ni säkert vet – i uppdrag att leda utredningen. I uppdraget ingår att ta fram en nationell strategi för ökad internationalisering och förslag på ny text i högskolelagen. Det är viktigt att utredningen tar fasta på förslag som underlättar för internationella samarbeten. Det finns många hinder och inte minst behövs bättre samordning och samverkan mellan olika aktörer. Ofta lyfts frågor som rör Migrationsverket och visumhantering. I utredningen kommer även internationalisering på hemmaplan få ett stort utrymme. Och vi får inte glömma att det finns många internationella studenter och doktorander redan nu på våra lärosäten som kan involveras mer på olika sätt för att ytterligare få högre kvalitet genom internationalisering. Det ställer också krav på oss att bli bättre på att hantera parallellspråkighet vid Uppsala universitet.

Igår den 7 november anordnade vi Uppsala University Global Alumni Day i 62 städer i 45 länder, en dag då Uppsala universitets alumner över hela världen samtidigt arrangerade alumnträffar. Det började med frukost i Dunedin, Nya Zeeland och avslutades med middag och mingel på USA:s västkust. Gensvaret var stort – mer än 1 200 alumner deltog runtom i världen. Samtidigt firades också Global Super Tuesday och att Erasmusprogrammet blivit 30 år, bland annat med invigning av Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering. Totalt har 9 miljoner studenter deltagit i Erasmusprogrammet i Europa. Imponerande!