Idag träffades konsistoriet för höstens första möte i Segerstedthuset. Nästa möte kommer vi kunna vara tillbaka i konsistorierummet i det renoverade universitetshuset. Men det var roligt att få visa dem vårt nya fina Segerstedthus. Som brukligt inledde jag mötet med rektors rapport. Läs den här:Rektors rapport (2) På dagens agenda fanns både några beslut, informations- och några diskussionspunkter.

Vi diskuterade lokalförsörjningsplanen, det är något som kommer att återkomma flera gånger framöver i samband med vårt arbete med utvecklingsplanen som sträcker sig fram till 2050. Konsistoriet fick information om universitetets rutiner för informationssäkerhet – inte minst viktigt efter det som hände i somras på Transportstyrelsen.

Vi fick en genomgång av den översyn som pågår av universitetets styr- och resursfördelningsmodell som en universitetsgemensam grupp genomfört under ledning av professor Per-Anders Edin. Ledorden i arbetet har varit begriplighet, enkelhet och transparens för att ta fram ett förslag till en reviderad modell.

Under förra året diskuterades mål och strategier för Campus Gotland och förslaget har varit ute på institutioner och fakulteter på remiss under våren. En av synpunkterna som framfördes från flera håll var att det inte skulle vara mål och strategier eftersom de är desamma för hela Uppsala universitet. Därför presenterade rektorsrådet Olle Jansson ett förslag till program för Campus Gotland som beslutades av konsistoriet. Programmet kommer att finnas på medarbetarportalen inom kort. Bra jobbat alla som varit med under hela processen!

Konsistoriet beslutade också att anställa en ny chef för internrevisionen: Sven Jungerhem. Välkommen till ditt nya uppdrag Sven!

De nya ledamöterna i konsistoriet fortsatte under eftermiddagen med sin introduktionsutbildning till Uppsala universitet och fick information om Akademiförvaltningen, vår organisation för musik och muséer samt om biblioteket.