Den 4-6 september genomförde STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) en studieresa till Berlin. I delegationen ingick 18 personer från STUNS styrelse och beredningsgrupp, under ledning av landshövding Göran Enander. Från Uppsala universitet medverkade er bloggande prorektor Anders, tillsammans med Katarina Bjelke och Jenny Nordquist, tf chef för UU Innovation.

Programmet var inriktat på tre teman: hur en stad som Berlin marknadsför sig, hur man arbetar för att stimulera start-ups, samt hur energiomställningen fortgår. Tyskland har ju föresatt sig att arbeta för att nå klimatmålen och samtidigt snabbavveckla kärnkraften.

På måndagseftermiddagen besökte vi ”Brain City Berlin” vid Berlin Partner, stadens näringslivsfrämjande organisation, som med stor framgång arbetar med ”location marketing” för att attrahera bolag och forskningsinstitutioner. Vi hann också med ett ordinarie styrelsemöte innan det bar av till middag med Sveriges ambassadör Per Thöresson på residenset, där vi fick en orientering om läget i Tyskland inför valet i slutet av månaden och i relation till Brexit mm.

Under tisdagen fick vi se ett antal exempel på hur man i Berlin arbetar med att stimulera och attrahera startup-bolag. Vi besökte Ahoy Berlin, som är ett av mer än 120 innovationslab, inkubatorer och co-working spaces som idag finns i Berlin. Där fick vi också se ett sanslöst roligt YouTube-klipp med den bästa ”sales-pitch” som någon gjort för Berlin som globalt centrum för start-ups. Se klippet här!

Under den intensiva tisdagen besökte vi vid Technische Universität Berlin (TU Berlin), där man vid Centrum för Entreprenörskap på ett intressant sätt kombinerar forskning och utbildning om entreprenörskap med inkubatorsverkamhet, innan vi åkte till Adlershof, som är en gigantisk satsning för att skapa en företags- och sciencepark i det gamla Östberlin. Här har bland annat Humboldt-universitetet placerat sex institutioner, ett stort antal företag lokaliserat sig och studentbostäder byggts i stor skala.

Innan hemfärden onsdag eftermiddag hann vi med ett besök vid EUREF-Campus där en privat entreprenör och fastighetsägare utvecklar vad man beskriver som framtidens kvarter för företag och forskningsinstitutioner inom energi, hållbarhet och mobilitet. Här blandas start-ups med både medelstora företag, F&U-enheter från stora bolag och forskare från TU Berlin. Vi fick stifta närmare bekantskap med Mobility2Grid (forskningsprojekt samt test- och referenskvarter för hållbar stadsutveckling, med fokus på decentraliserad el- och värmeförsörjning samt transport) samt företaget Green City Solutions (intelligenta mosstäckta luftfilter för städer).

Under de två intensiva dygnen i Berlin ledsagades vi sakkunnigt av Anne Geitmann vid Tysk-svenska handelskammaren, som också bistått med att sätta samman programmet. Stort tack till alla arrangörer och medresenärer för en väldigt lärorik och trevlig resa!