Terminen har kommit igång på riktigt och våra recentiorer på Campus Gotland och i Uppsala har välkomnats som sig bör. Det är lika roligt varje år att få välkomna våra nya studenter som kommer från hela världen med höga förväntningar till oss.

I veckan har det varit många besök. I onsdags var Uppsala universitet på programmet för UD:s chefsvecka, ambassadörer som kommer att vara stationerade runt om i världen fick lära sig om vad som på gång i Uppsala. Vårt universitet har fått stor hjälp av ambassadörer i många länder. Vi har ordnat alumni-träffar och fått hjälp med lokaler och kontakter. Seminarier har blivit välbesökta tack vare deras riktade marknadsföring. Just nu förbereder vi ett event i  Washington DC den 26 oktober. Syftet är att främja svenska universitet och visa vilken världsklass de håller. Vidare syftar evenemanget till att bibehålla dialog med amerikanska parter och därmed ett långsiktigt nätverksbyggande. Målgruppen är såväl amerikanska forskare som forskningsfinansiärer samt andra intressenter inom forskning och högre utbildning. Vi gör detta tillsammans med fyra andra universitet, Vetenskapsrådet och med ambassaden i Washington.

I torsdag kom besök från Zhejiangprovinsen i Kina som har vänregionavtal med Uppsala. Jag deltog i lunchen på slottet och samtidigt kom beskedet om fyrspår till Uppsala som ytterligare förhöjde stämningen. Och i fredags var det den vietnamesiska utbildningsministern prof Phung med en delegation på 70 personer som gästade Uppsala universitet. Fem MoU undertecknades med olika universitet under besöket. Vi har sedan en tid tillbaka ett kontor i Vietnam och Anna- Klara Lindeborg är Uppsala universitets representant på plats för att ytterligare främja samarbeten och knyta kontakter.

Under veckan var en grupp från USA som intresserar sig för runor på rundresa i Uppland. Jag fick träffa sällskapet på Carolina Rediviva när professor Henrik Williams ledsagade oss engagerat bland fantastiska verk om runor.

Som det här inte räckte så invigdes Segerstedthuset med en högtid fanfar och öppet hus med guidade turer för medarbetare under fredagen. Under Kulturnatten är huset öppet för allmänheten. Det var i oktober för tre år sedan som jag tog första spadtaget och nu är huset klart och invigt. Men planeringen började redan 2008. Min förhoppning är att universitetet tack vare det här huset kommer att kunna samarbeta bättre. Administrationen ska ge kärnverksamheten bästa tänkbara stöd, och stödet ska vara effektivt – lyhört och professionellt – i ett öppet och välkomnande hus mitt i universitetet.

Den nya arbetsplatsen för förvaltningen har fått namnet Segerstedthuset. Torgny T:son Segerstedt studerade och doktorerade vid Lunds universitet, men blev professor och senare rektor vid Uppsala universitet. Torgny T:son Segerstedt arbetade under hela sin karriär målmedvetet för den högre utbildningen och forskningen. Han avslutade sin karriär i samband med universitetets 500-årsjubileum 1977. Hans rektorsperiod sammanföll med en händelserik och expansiv tid i universitetets historia. Att ge byggnaden namn efter honom tycker jag är utmärkt.

Stort tack till alla er som bidragit på olika sätt!