I torsdags arrangerade vi på Uppsala universitet Innovation ett seminarium här i Almedalen tillsammans med våra kollegor från Linköpings och Örebro universitet. Att det var just våra tre lärosäten som samarrangerade beror på att vi arbetar tillsammans kring frågan om hur akademi och näringsliv ska kunna samarbeta mer och bättre och vilket stöd som behöver finnas vid lärosätena för att skapa förutsättningar för detta. Access är namnet på vårt gemensamma projekt, och seminariet hade titeln ”Att riva murar och öppna dörrar – hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till varandra?” Frågeställningen är angelägen och seminariet drog fullt hus med stort engagemang från såväl panelmedlemmar som publik. Väldigt roligt att se!

I panelen: Ingrid Petersson, GD, Formas, Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet, Magdalena Skogholt, Kompetensutvecklare, Västervik Framåt, Günter Mårder, VD, Företagarnaoch  Katarina Blomkvist, Docent, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Moderator Lotta Gröning

Vårt projekt har ett särskilt fokus på ökad samverkan med små och medelstora företag. Som en del av seminariet fick vi ta del av berättelser om just sådan samverkan. Ett exempel handlade om hur industriföretaget Björks Rostfria i Hallstavik fått ny och avgörande kunskap i sitt utvecklingsarbete genom samarbete med både studenter och forskare vid vårt universitet. Att just mycket mer samverkan med näringslivet skulle kunna ske genom våra studenter, särskilt när det handlar om samverkan med de små och medelstora företagen, framkom tydligt i diskussionen. Och här tror jag att vi i Uppsala skulle kunna vässa oss än mer! Både våra studenter och näringslivet skulle vinna på ökat kunskapsutbyte. Diskussionen handlade förstås också om forskning. Ingrid Petersson, GD på Formas, lyfte fram att för vissa typer av utlysningar av forskningsanslag kommer frågan om samverkan att ha stor betydelse. Det som kommer att vara särskilt viktigt är att inte bara forska om frågeställningar med samhällsrelevans, utan att forskningen genomförs tillsammans med de aktörer som bedriver praktisk verksamhet inom de områdena. Det handlar med andra ord om ett samskapande som innebär att de externa aktörerna även deltar i att formulera frågeställningarna och i att genomföra studierna. Uppsala universitets AIMday-koncept, där företag och organisationer bidrar med sina utmaningar, kan komma att få än större betydelse framöver med andra ord.

Anna Ragén från Örebro universitet och Jenny Nordquist från UU Innovation som inledde seminariet med att presentera samarbetet inom ramen för projektet Access.

Varmt tack till alla som bidrog till en god diskussion om näringslivssamverkan!

Gästbloggare: Jenny Nordquist, UU Innovation