Nu är Almedalsveckan snart slut för den här gången . Campus Gotland är vår hemmaplan och ger oss möjligheter som andra universitet inte har under denna vecka.  Uppsala universitet haft ett fyrtiotal välbesökta arrangemang och dessutom har vi medverkat i en mängd paneler och debatter som arrangerats av andra aktörer. Vår medverkan speglar vår bredd och relevans, och har handlat om allt från antibiotikaresistens, migration, rasism, hållbar utveckling, postsanning, säkerhet i Östersjön till frågor om universitetens roll i samhället och EU- handslaget med minister Ann Linde. När Magdalena Andersson inledde sitt tal i Almedalen med att söktrycket ökat på Campus Gotland var vi många som sträckte på oss.  Vi har haft gästbloggare här för att ni ska kunna på läsa om olika evenemang och perspektiv från Uppsala universitet i Almedalen. Bläddra gärna neråt och ta del av dessa. Ett stort tack till alla som medverkat i våra arrangemang och till alla som arbetat bakom kulisserna. Det är mycket som ska fixas och ordnas för att det ska bli så här bra. Om det är någon som missat något finns det mesta på webben att se i efterhand.

I torsdags beslutade regeringen att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ansvara för kvalitetssäkring av forskning vid universitet och högskolor.  UKÄ samlade oss rektorer till ett frukostmöte i onsdags i Almedalen och då fick jag redogöra för vårt arbete med Kof17. Det är viktigt att UKÄ tar sig an detta uppdrag med samma principiella utgångspunkt som kommit att gälla för utbildningsutvärderingar, det vill säga att UKÄ bygger på och kontrollerar det kvalitetsarbete lärosätena genomför. Vi förväntar oss att UKÄ  tar vara på alla erfarenheter och utgår från lärosätenas egna forsknings- och utbildningsutvärderingar. Dessutom ska UKÅ och VR ska lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar kan samordnas – det kan bli välgörande för sektorn.

Men nu är det först semester. Glad sommar till er alla!