Denna dag i Almedalen  bjöd på en resa inom teknik, innovation och samhälle. Förmiddagens paneldebatt, modererad av Peter Larsson, samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer, hölls under temat “Bäst i test”.  Vi diskuterade vilka faktorer som gör Sverige till ett, enligt många jämförelser, framgångsrikt innovations- och industriland.  Ett tryggt, korruptionsfritt samhälle med god utbildning och rik tillgång på råvaror lyftes fram som en förklaring. Ett gott innovationsklimat och en lång historia av frihandel betonades också.

En lunch, med undertecknad gästbloggare som värd, var välbesökt: en rektor, två landshövdingar, industriledare, representanter för forskningsfinansiärer, forskningsinstitut och intresseorganisationer.

Vi talade om universitetets nya  paraplyorganisation för teknik kallad Upptech, med Maria Strömme som ordförande och med föreståndaren Mikael Jonsson. Vår profil  är spetsteknik i det breda universitetet redo att möta samhällets utmaningar och skapa nya lösningar. Uppsalas nationsliv, där studenter möts  och samarbetar över akademiska gränser är också en, möjligen ibland förbisedd,  framgångsfaktor. Vi diskuterade arenor för samarbete framöver i denna breda konstellation.

Eftermiddagens seminarium, också modererat av Peter Larsson, fokuserade på hur Sverige kan behålla sin goda position. Stor enighet rådde om utbildningens betydelse och dess utnyttjande av begåvningsreserver samt upprättandet av snabba innovationsprocesser.

Varmt tack till alla deltagare med ett speciellt tack till arrangören och föreståndaren Mikael Jonsson.

Johan Tysk,  gästbloggare

Imorgon berättar nya gästbloggare om Uppsala universitets arrangemang under Almedalsveckan.