Uppsala universitet fick ett nytt konsistorium (styrelse) den 1 maj. Idag hade vi vårt första möte i Thunbergsalen på SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) i ett försommarskönt Botan.

Igår fick de nya ledamöterna en intensiv utbildning om Uppsala universitet och konsistoriets uppdrag och ansvar. Den innehöll allt från högskolelag och förordning till internrevision och presentation av studentkårerna. De var därför väl förberedda för att ta sig an dagens agenda. Innan mötet fick vi en kort presentation av verksamheten på SCAS och den vackra sammanträdessalen av Björn Wittrock. Därefter öppnade konsistoriets nya ordförande Gudmund Hernes mötet. Han har tidigare varit både utbildnings- och hälsominister i Norge och berättade om sina första möten med Uppsala universitet redan från 1948. Ordförande gjorde också en kort reflektion om universitetens roll i samhället, de utmaningar vi som universitet står inför men också om konsistoriets ansvar. Nya externa ledamöter är Henrik Berggren, fil dr. i historia och författare, Sylvia Schwaag Serger från Vinnova, Ulla Achrén från Åbo akademi, Elisabeth Dahlin från Röda korset.  Lärarrepresentanter Shirin Ahlbäck Öberg, Roland Roberts och  Lisa Ekselius. Studenterna representeras av Caisa Lycken, Jakob Ekengard,  Adam Sabir och suppleanterna Fredrik Hultman och Emelie De Geer. Från den ”gamla” styrelsen fortsätter Johan Wall, Gunnar Svedberg, Uli Hacksell som externa ledamöter och Sven Widmalm som lärarrepresentant. Det är bra med både kontinuitet och förnyelse.

 

Som vanligt inledde jag med Rektors rapport juni om vad som hänt vid universitetet sedan sist. Läs den här. Dagens möte innehöll dessutom en del formella beslut som att utse ledamöter i förtroenderådet och revisionsutskott liksom att utse en vice ordförande för konsistoriet. Gunnar Svedberg kommer att fortsätta som vice ordförande till den 31 december 2017.

Rektorsrådet för internationalisering Leif Kirsebom presenterade en uppföljning av programmet för internationalisering. Konsistoriet kunde konstatera att Uppsala universitet är på rätt väg. Det blev en bra diskussion som det finns anledning att återkomma vid många tillfällen framöver. På junimötet beslutas om verksamhetsplanen och det är ett fortsatt fokus på kvalitet och kompetensförsörjning. För första gången har verksamhetsplanen ett treårs-perspektiv 2018-2020. Det ger långsiktiga planeringsförutsättningar för vetenskapsområden och institutioner. Läs mer i pressmeddelandet.

Uppsala universitets har sedan förra året nya rutiner vid anmälan om oredlighet i forskning. Etikfrågor, forskningens integritet, och oredlighet är frågor som påverkar förtroendet för universitetet och för vetenskapen. Erik Lempert är ordförande i Uppsala universitets nämnd för utredning  av oredlighet i forskningen. Han berättade om hur ärenden hanteras inom Uppsala universitet. Konsistoriet fattade också beslut om en omorganisation av Centrum för Rysslandsstudier och inrättade ett Institut för Rysslands- och Eurasienstudier. Vi fick dessutom en snabbvisit från landshövdingen Göran Enander som presenterade sig och Forskarna på slottet.

Det ordinarie mötet avslutades med att ordförande tackade våra studenter för deras tid och insatser i konsistoriet. Dagen fortsatte med en rundtur vid universitet då konsistoriet fick träffa våra tre vicerektorer och se några av universitetets miljöer – Engelska parken, SciLifeLab/Navet på BMC och avslutades med ett besök på Ångströmlaboratoriet. Vi har en engagerad och kompetent styrelse som har ett viktigt uppdrag som de tar på allvar och jag ser med tillförsikt fram emot fortsatt gott samarbete under hösten.