Igår skrev jag på  en överenskommelse om samarbete – Lärosäten Öst. Där ingår Uppsala universitet, SLU, Örebro universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola.

Signering av överenskommelsen Lärosäten Öst

När den nya regionindelningen av Sverige var aktuell för något år sedan påbörjade vi rektorer i den tilltänkta regionen en diskussion om att fördjupa samarbetet. Det var bra diskussioner och flera konstruktiva idéer om fördjupat samarbete. Regionen är numera placerad i malpåse men samarbetet kommer att fortsätta.

I mångt och mycket handlar det om att bygga vidare på det som vi redan har. Inom forskningen har vi bland annat kliniska forskningscentra på flera orter i regionen. Vi samarbetar kring de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna på många av våra utbildningsprogram inte minst inom lärarutbildningarna och för specialistsjuksköterskor. UU Innovation har sedan flera år tillbaka ett samarbete med både Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna. Genom samarbetet tar vi lärosäten ett större gemensamt ansvar för att se till att vissa av arbetsmarknaden efterfrågade utbildningar alltid ges i vår region.

Uppsala universitet har redan flera samarbeten med Stockholmsuniversiteten men det hindrar inte att vi tar ett större ansvar i regionen. Det ena utesluter inte det andra – utan tvärtom. Inte heller tror jag att det finns en motsättning mellan lokalt och globalt. En tydligare regional förankring kan stärka vår internationella position.

Tanken är också att öka samverkan på den administrativa sidan kring vissa expert- och stödfunktioner. Ett nätverk sköter inte sig själv, inte heller är det till för sin egen skull. Jag tror på samarbeten – tillsammans kan vi göra mer än det vi gör var och en för sig. Nu ska idéer och ambitioner bli verklighet och erbjuda nya möjligheter för både studenter, medarbetare, företag och organisationer i vår region.

Peter Högberg, rektor SLU, signerar överenskommelsen