På onsdagen gjorden hela ledningen (utom Torsten som hade andra åtaganden) ett besök i Skåne för ett gemensamt möte med universitetsledningen i Lund. Vi utbytte erfarenheter om hantering av myndighetskapital, ersättning till språkutbildningar, forskningsdatalagring och lokalfinansiering. Vi jämförde intryck av direktiven till Agneta Bladhs utredning om internationalisering och Pam Fredmans utredning om styrning och resursfördelning, och inte minst diskuterade vi finansiering av nationella infrastrukturer, särskilt Max IV och SNIC.

Dessa återkommande möten är värdefulla. Det är viktigt att landets två största och bredaste forskningsuniversitet för dialog och utvecklar samsyn i grundläggande forsknings- och utbildningspolitiska frågor. Tack Torbjörn von Schantz, Eva Wiberg och övriga lundensare för gott värdskap och produktiv samvaro!

Innan återfärden till Uppsala hann vi med ett kort besök på Skissernas museum, väldigt spännande och inspirerande.