Den här och kommande vecka besöker 19 externa expertpaneler vid vårt universitet. Idag hade vi nöjet att välkomna första gänget – 10 paneler med 68 experter från 17 olika länder. Experternas uppgift är att belysa våra forskningsmiljöers styrkor och brister samt att komma med rekommendationer för hur vi bör utveckla verksamheten. Kof17, akronymen står för Kvalitet och förnyelse – 2017 och är den tredje egeninitierade utvärderingen som Uppsala universitetet genomför, de tidigare var 2007 och 2011. Denna gång ska man inte betygsätta och rangordna utan genom en konstruktiv kollegial dialog ge goda råd som kritiska vänner så vi kan utvecklas och bli ännu bättre. Kof17 innefattar dessutom reflektion kring kopplingen mellan forskning och utbildning, liksom mellan forskning och samverkan.

 

En övning som denna kräver ett stort arbete av många och vi i ledningen imponeras av att alla inblandade lagt ner så mycket tid och tankemöda. Särskilt roligt var det idag att få träffa våra externa panellister som hade många frågor och visade ett stort engagemang vilket skapar god förutsättningar en givande vecka för alla involverade. Vi ser fram emot att få summera den första veckan på fredag, för att sedan ladda om för att välkomna nästa gäng om en vecka. Läs mer här.