En gång per termin bjuder vi in Uppsalapolitiker – från kommunen, regionen och riksdagen –till frukostmöte. Vi berättar om vad som händer inom universitetet och vilka frågor som står högst på vår agenda. Men minst lika viktigt är det för oss inom universitetet att känna till vilka frågor som står på den politiska agendan lokalt, regionalt, nationellt och på EU- nivå. Förutom ömsesidigt informationsutbyte fick vi denna gång möjlighet att presentera vår satsning på forskning om rasism. Anna-Sara Lind från vårt nybildade centrum presenterade verksamheten och våra planer. Dessa möten är uppskattade från båda håll. Frukost behöver alla äta och det brukar finnas tid till det även i de mest pressade almanackor.

Onsdag eftermiddag var det dags för det sista sammanträdet för konsistoriet med nuvarande sammansättning. Det blev en blandning av ett vanligt möte med alla de punkter som brukar vara med på aprilmötet och en summering av allt som hänt under den fyraårsperiod som den här versionen av konsistoriet arbetat med för universitetets bästa. Den mer ordinarie delen av agendan bestod av rektors rapport, besök från Riksrevisionen, plan för internrevisionen, avrapportering av arbetet med verksamhetsplan.

Konsistoriet fick också besök av professor Lena Marcusson och Måns Östring som leder arbetet med översynen av universitetets arbetsordning. Det blev både en delrapport och en engagerad efterföljande diskussion. Lena och Måns har haft mer än ett trettiotal möten inom universitetet under de första månadernas arbete. Det är bra med bred diskussion i dessa frågor.

Som avslutning på mötet fick vi lyssna till föredragningar från tre duktiga forskare – Tobias Ekholm, Karin Hagren Idevall och Mathias Hallberg. Inspirerande, spännande, tankeväckande och mycket uppskattade av konsistoriet.

Efter mötet stannade vi till för att ta en förhandstitt på Segerstedthuset. Det är ju nästan klart och snart får vi flytta in. Konsistoriet har fått löpande rapporter om byggprojektet under dess olika faser. Så det var kul att kunna visa hur planer blivit verklighet.

Kvällen avslutades med en middag på slottet, där vi fick tillfälle att framföra ledningens och universitetets tack till de konsistorieledamöter som nu lämnar, för deras stora engagemang och för alla bra diskussioner. Vi har tillsammans format och fattat en mängd beslut som bidragit till att göra Uppsala universitet till det framgångsrika lärosäte vi är idag.