Igår skickade nätverket the Guild of European Research-Intensive Universities ett öppet brev till Ungerns regering. Anledningen är att Central European University (CEU), som grundades 1991 av George Soros, riskerar nedläggning som ett resultat av den ungerska regeringens agerande. Regeringen hävdar att CEU är illegalt eftersom det inte formellt är ett ungerskt universitet och inte har något oberoende campus i USA, varifrån finansieringen kommer.

Det ungerska universitetet bedriver högkvalitativ forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och har under många år utmärkt sig bland universiteten i Östeuropa. Men Ungerns regering hotar stänga CEU och hotar samtidigt ytterligare 27 universitet med kopplingar till utlandet. Vi motsätter oss agerandet. Detta är ett mycket omfattande hot mot den akademiska friheten i ett land där bland annat pressfriheten redan har utsatts för diverse ingrepp. Lagförslaget har redan lett till omfattande demonstrationer och protester. Som universitet och medlem av nätverket the Guild vill vi tydligt markera vårt ogillande och här uppmärksamma brevet som nätverket skickat.