Söndag och jag har en stund för att blicka tillbaka på den vecka som gått och blicka framåt mot den som kommer. I fredags invigdes CEMFOR – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Sällan känns en satsning så relevant som denna. Sex olika fakulteter står bakom satsningen – som är efterlängtad bland rasismforskare i hela Sverige. Redan i höstas hölls en första nationell konferens på temat: Vad är rasismforskning och vilka utmaningar står vi inför? Satsningen är ett led i att implementera våra forskningsstrategier 2016-2020.

I veckan passade vi på att gratulera Lunds universitet ytterligare en gång  när de hade en jubileumsbilaga i Dagens Industri – hur det tog sig ut kan du se på bilden nedan. Svar kom direkt via telefax till Kära Storasyster och en inbjudan till olika seminarier och med  en kommentar att snart är vi lika gamla som deras gata! Med glimt ögat och varmt hjärta från bådas sida kan vi både skämta och samarbeta med varandra. Grattis Lunds universitet 350 år!

I veckan var det genomgång med andra hälften av de personer som kommer att vara ordförande i panelerna liksom de panelledamöter som valts för att de forskat om eller på annat sätt har expertkunskap om hur forskningsmiljöer fungerar. Det blev en lärorik eftermiddag där Anders Malmberg med medarbetare förklarade och diskuterade upplägget på och syftet med denna utvärdering och hur den skiljer sig från de tidigare, mer traditionella forskningsutvärderingar som vi genomfört tidigare. Sedan kommer hela panelerna till oss i maj.

På programmet den kommande veckan finns besök av Liverpools rektor för att diskutera fördjupade samarbeten. Sedan Brexit har vi noterat ett ökat intresse för samarbete från brittiska lärosäten. På onsdag ska jag diskutera just detta på ett IVA – seminarium med titeln  ”Brexit – hur påverkas forskning och högre utbildning i Storbritannien och Sverige?”  Hur förbereder sig brittiska lärosäten för en tillvaro utanför EU?  Hur påverkas samarbetet mellan universitet och högskolor i Storbritannien och Sverige?

Imorgon kommer en grupp från Liberalerna på besök och på tisdag har vi forskningsfinansiären  Forte här, det blir bra tillfällen för att ha samtal kring forskningspolitik och utmaningar för framtiden. Och i fredags hade vi möte med kommunledningen, det har vi regelbundet ett par gånger per termin. Denna gång pratade vi om bostäder, besök från Tartu, vårt gemensamma projekt Esmeralda, och en kommande utredning om ett Science center. Dialoger som dessa är viktiga för oss.