Tiden går fort och jag hann inte med någon blogg förra veckan. Några av höjdpunkterna var ambassadörsbesök. Förra tisdagen var det Tysklands ambassadör Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth som besökte oss. Tyskland är det land som skickar flest studenter inom utbytesprogram till Uppsala. De senaste fem åren har nära en av tio inresande utbytesstudenter kommit från Tyskland. Tyska universitet representeras även starkt i de Erasmus Mundus konsortier vi deltar i. Uppsala universitet har 139 samarbetsavtal med Tyskland; 46 stycken som innefattar utbyte av lärarpersonal; 93 stycken som innefattar utbyte av studenter varav två är universitetsgemensamma.  Uppsala universitet samarbetar med 48 olika lärosäten. Fördjupade partnerskap inom nätverk finns med två tyska universitet : Georg-August-Universität Göttingen (U4 och The Guild) Eberhard Karls Universität Tübingen (Matariki och The Guild). Ett besök på institutionen för moderna språk och tyska var givetvis på programmet.

Nästa ambassadör på tur förra veckan var från Sydafrika: H. E. Faith Radebe besökte Uppsala universitet i samband med ett seminarium arrangerat av Forum för Afrika studier. Vi fick möjlighet att informera om våra samarbeten och projekt som pågår och planeras. INSPIRE är ett Erasmus Mundus Action 2 projekt som har gett stipendier för studenter och forskare från Sydafrika för studier och utbyten i Europa. Ett särskilt tema har varit att även främja innovation och entreprenörskap. EMISHA är ett s.k. Capacity Building project, finansierat av EU, som för samman nio universitet från två kontinenter för att stärka innovation och entreprenörskap i Sydafrika. Och på gång är en ansökan till STINT Sweden South Africa Collaboration project som ett resultat av den rektorsresa för knappt ett år sedan till Sydafrika. Nätverket Sanord blev också uppmärksammat.

Igår (tisdag) blev det en del uppmärksamhet kring en uthyrning av lokal i Ekonomikum, vilket har lett till en del kritiska frågor kring universitetets uthyrningsregler. Universitetet hyr ut lokaler till externa organisationer i den mån det finns lediga lokaler. Studentföreningar har alltid rätt att boka lokaler enligt högskoleförordningen. När det gäller politiska partier är praxis likabehandling för de partier som är representerade i riksdagen som tillämpas. I det har fallet så har Universitetet har följt gällande praxis för externa förhyrningar. Men vi kommer att ta upp rutiner och riktlinjer för uthyrning på nästa ledningsråd – inte minst med tanke på att det är val nästa år.

Nu sitter jag på tåget tillsammans med vicerektor Stellan Sandler och universitetsdirektör Katarina Bjelke, vi har besökt Örebro universitet för att diskutera samarbeten, särskilt lyftes utbildningar för specialistsjuksköterskor. Bra om vi kan hjälpas åt i regionen för att bättre tillgodose vissa kompetensbehov.