Swedish Academic Collaboration Forum har vi skrivit om flera gånger här på bloggen. Detta är ett samarbetsprojekt som har haft värdefullt stöd från STINT . Sex svenska lärosäten har tillsammans genomfört seminarier, workshops, möten på tre kontinenter i sex länder med 208 organisationer och med totalt 864 deltagare. Vid gårdagens seminarium – ”Harnessing the power of international collaboration” – i Stockholm möttes deltagare från alla ingående länder och de svenska lärosätena för diskutera vad vi har lärt oss på resan och framför allt om hur vi går vidare. Vid summeringen från runda bordssamtalen kunde vi konstatera att mycket har hänt, många samarbeten har fördjupats, nya har påbörjats, studentutbyten initierats men även avtal mellan forskningsfinansiärer är på gång tack vare Swedish Academic Collaboration Forum. Flera grupper hade förslag om olika typer av svenska kontor i respektive land, likt det som vi har initierat i Hanoi som kan vara en modell för framtida etableringar utomlands.

Detta var sista seminariet för SACF inom det här projektet men som många påpekade under dagen så är detta bara början och för att citera Churchill : Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Jag är helt övertygad om att vi kommer att ha fler SACF i olika former och att vi har lärt oss samarbeta internationellt och nu tar vi med oss erfarenheter och kontakter in i kommande projekt och verksamheter. Tack till er alla som har arbetat med SACF och på olika sätt bidragit till alla framgångar!

Medverkande svenska lärosäten: Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Chalmers

Länder: Korea, Kina, Singapore, Indonesien, Brasilien