På väg till Örebro och deras akademiska högtid sitter jag på tåget och försöker summera den gångna veckan, jag tänker tillbaka på alla möten och inspirerande samtal som har varit under de senaste dagarna.

Institutionsbesöken är en högtidsstund för oss och jag skulle vilja ha dessa oftare. I måndags var rektor, prorektor och universitetsdirektören på besök hos Institutionen för ekologi och genetik. Tack Lars Tranvik med medarbetare för intressanta presentationer om verksamheten, forskning, utbildning och samverkansprojekt som pågår.

Vi har många internationella kontakter och relationer. University of Tsukubas rektor med en delegation från Japan besökte oss i början av veckan, de besöker några europeiska universitet på en rundresa för att få till strategiska partnerskap. På tisdag var det Taipei mission som kom förbi för att diskutera en resa till Taiwan senare i år. På onsdagen började EIT Health Matchmaking Event som pågick resten av veckan med 300 deltagare från våra KIC partners i Europa. Under torsdagen besökte Polens ambassadör Uppsala och samma kväll hade vi middag på IVA med Kinas ambassadör för att diskutera Nanjing projektet som medicinska fakulteten är involverade i.

I veckan hade jag en lunch tillsammans med våra Matariki fellows, de som har varit eller ska åka till ett av våra partneruniversitet. Matariki är, som ni förhoppningsvis vet, ett nätverk med sju universitet i olika delar världen, vi samlas under parollen ”Partnering for a better world” vilket rimmar väl med att Uppsala universitet ska bidra till en bättre värld. Det var intressant att få höra om de samarbeten och forskningsprojekt som förverkligas inom nätverket. Men det som kommer stanna tydligast i mitt minne är ”Shut up and Write” – jag har bett Universen ta reda på med om detta och skriva om hur det finns olika initiativ och knep för att återta kontrollen över tiden och få sammanhållande perioder att tänka.

Matariki Fellows

Min företrädare Bo Sundquist ordnade en konferens om fundraising. Vi fick lyssna på Bob Burgett från University of Minnesota och sedan berättade Katarina Bjelke om på vilket sätt vi inom Uppsala universitet kommer att höja ambitionsnivån inom detta område inkluderat alumnverksamheten. Lärorik och inspirerande eftermiddag för oss alla. Tack Bo och Bob!

Peter Egardt tackas för sina insatser i Rikssalsstiftelsen av Göran Enander

Andra händelser under veckan var att: Rikssalstiftelsen avtackade förre landshövdingen, Peter Egardt med en medalj för hans stora engagemang som ordförande i styrelsen. Mats Ola Ottosson presenterade sin nya bok om Thore Engströmer med titeln: Han ledde ett universitet och styrde en stad.


På ledningsrådet diskuterades årsredovisningen, summeringen av internatet, och vår syn på samverkan. Nästa ledningsråd har vi på Campus Gotland då vi passar på att träffa deras politiker för att berätta om utvecklingen sedan samgåendet 2013 men också vilka utmaningar vi står inför. Vi hann också med att gå husesyn i tisdags i universitetshuset som håller på att renoveras. Går det som planerat kommer vårpromotionen att vara i universitetshuset och hela huset öppnas till höstterminen.


Som ni ser, det är mycket som händer under en vecka och ändå är detta bara utvalda delar. Samtidigt följer vi noga det som sker i vår omvärld,