Kunskapen känner inga gränser säger jag ofta i mina tal. Det är en sliten formulering, men samtidigt en sanning som behöver upprepas. Nu verkar det som om inskränktheten också kan vara gränslös. När den nya administrationen i USA hindrar medborgare från vissa länder att resa till landet blir effekterna inte de avsedda. Internationellt utbyte och möjligheter till samarbete är liksom akademisk frihet grundförutsättningar för högre utbildning och forskning som inte ska ruckas. Den fria rörligheten och möjligheterna till samarbete begränsas och förbehålls vissa, medan andra blir bortsorterade och förminskade. För oss inom universitetet är det otänkbart att acceptera den här typen av generaliserande diskriminering. Vi är övertygade om att USA kommer att upphäva denna nya ordning. I väntan på det uttrycker vi vår protest.

Läs gärna EUA:s uttalande