Vi kunde glädja oss att sex nobelpristagare hade hörsammat vår inbjudan och traditionsenligt hedrade Uppsala universitet med föreläsningar på Lucia i tisdags. Fullsatt i salarna på förmiddagen och festligt under lunchen på slottet. Denna tradition sträcker sig tillbaka till 1902 då vi för första gången hade en Nobelpristagare på besök. Kemipristagaren Ben Feringa kommer från universitetet i Groningen, som vi ju samarbetar tätt med i både U4 och ”Guilden”. Groningenledningen, med President Sibrand Poppema och Rector Elmer Sterken, följde sin pristagare till Uppsala och fick som avslutning på dagen delta i Lussegasque på Snerikes tillsammans med Anders. Mycket lyckat!img_0872img_4083Mer jul: Konsistoriets sista sammanträde för året med avslutande jullunch har vi redan berättat om i en separat blogg. I måndags var det uppföljning på rektors ledningsråd av året som gått och en efterföljande jullunch, Medfarm hade sin traditionsenliga julfest i onsdags och i torsdags var det julfest för personalen på Campus Gotland. Lussefika på Uppsala universitets studentkår ingår också i våra traditioner. Och Eva talade vid universitetens julgudstjänst 15 december i Uppsala domkyrka. Detta uppdrag alternerar mellan Uppsala universitets och SLUs rektor, i år var det vår tur. Veckan avslutades med diplomering av kår- och nationsaktiva, där Anders höll ett tacktal till alla engagerade studenter och delade ut välförtjänta diplom.img_0896img_4082
Men vi har hunnit med annat också under veckan. Alexander von Gabain som är vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet vid Karolinska institutet besökte oss och träffade representanter för vårt innovationssystem. Vi ser goda möjligheter till fördjupat samarbete mellan Uppsala och KI när det gäller innovationsstöd. Eva inledde SUHFs konferens om ”Tillträde till högre utbildning” med en presentation om breddad rekrytering, nyanlända, validering och livslångt lärande. Konferensen belyste frågor om tillträde till högskolan som diskuterades ur olika synvinklar. Deltagarna fick ta del av tillträdesutredningens tankar och idéer genom utredare Jörgen Tholin. Dagens regelverk för antagning till högskolan är svårbegripligt och oförutsägbart och vi har stora förhoppningar att detta ska åtgärdas genom utredningen som kommer att vara klar i mars 2017.