I torsdag hade IVA – Ingenjörsvetenskaps-akademin – ett frukostmöte om internationalisering där IVA:s projekt ”Utsiktsplats forskning” presenterade en rapport om ”Bättre möjligheter för internationalisering av forskning och högre utbildning”. Projektet har analyserat svenska förutsättningar och förhållanden för internationella samarbeten och utbyten  och identifierat en rad utmaningar och kommit med flera rekommendationer:

  1. Skapa en nationell strategi för internationalisering
  2. Stärkt nyttan av breda bilaterala forskningsavtal
  3. Koordinera utbildning och forskning
  4. Undanröj juridiska hinder för lärosäten
  5. Förtydliga ansvaret för främjande och stöd
  6. Skapa en nationell stipendiestiftelse för utländska studenter.

img_4038Martin Wikström presenterade rapporten och sedan kommenterade departementsrådet Kerstin Jacobsson det som framförts. Inledningsvis pratade hon mest om forskningsproppen som kom förra måndagen men sedan fokuserade hon på internationalisering. Kerstin summerade intrycken och frågor som har framkommit vid de hearings om departementet anordnade under hösten 2015. Mobilitet, studieavgifter, Sverigefrämjande, migration, internationaliseringsstrategins vara eller icke vara. Det planeras en utredning om internationalisering som kommer att omfatta både utbildning och forskning sades tydligt. Och rapporten välkomnades som ett positivt bidrag till det kommande arbetet. Särskilt glädjande var, tyckte jag,  att punkt 4 och 6 kommer att hanteras i en snabbare beredning. Även om vi välkomnar utredningen så kommer den att ta lång tid och vissa frågar är mogna att ta itu med direkt. Så det var glädjande besked hinderfrågor och stipendier kommer att hanteras mer skyndsamt. Eva ingår i styrgruppen för Utsiktsplats forskning och deltog i panelen som diskuterade rapporten i torsdags morse.img_4037