Veckorna fram till jul går snabbt, och nu är det redan andra advent. I måndags kom forskningsproppen som vi väntat på länge och väl. Efter vi har lyssnat på andras reaktioner kan vi konstatera ett denna proposition har fått ett ljumt mottagande, inte bara från oss. Våra kommenterar finns i förra blogginlägget.

Hela onsdagen deltog Eva i en konferens med temat ”Likvärdig utbildning”, arrangör var Institutet för utbildningsrätt – IfU – vid juridiska fakulteten. Institutet har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet ska, med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, verka för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor med fokus på skola och högskola belyses på ett för landet fruktbart sätt. Läs mer om institutet här.  Konferensen om ”Likvärdig utbildning” lyckades verkligen med detta. Tack för en inspirerande dag!

20161201_184736litenI torsdags kväll hade Uppsala universitets vänner bjudit in disputerade alumner i Uppsala med omnejd. För många var det ett kärt återseende med Alma Mater. Vi har för avsikt att intensifiera våra insatser med alumnverksamhet och fundraising under de kommande åren. Vännerna delade ut meritstipendier till sex mycket välförtjänta studenter i slutet på sina masterutbildningar.

I fredags undertecknade vi ett avtal om våra intentioner om fördjupad samverkan med RISE Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan mellan universitet och industriforskningsinstituten ska konkurrenskraft och tillväxt stärkas. Läs om avtalet här.

Under kommande vecka vill vi rekommendera Åsikt Uppsala onsdag den 7 december. Då bjuder universitetet och UNT in till ett panelsamtal om nyanlända och arbetsmarknaden. För de många som nyligen kommit till Sverige för att skapa sig ett nytt liv är frågan om att få arbete helt central – för den egna självkänslan och för integrationen. Samtalet startar kl 19:00 i Missionskyrkan.

img_0832
Och så var det Capricen med OD i helgen i IFU-arenan. Vi tackar OD med gäster för en lyckad Caprice och så ses vi nästa år i det nyrenoverade Universitetshuset!