Idag har ledningsrådet varit på besök hos Universitetet i Oslo. Det har varit stimulerande. Det är inspirerande och nyttigt att höra hur andra universitet gör. Vi kan också konstatera att det finns fler likheter än skillnader. Många utmaningar är desamma t ex rekrytering, meriteringsanställningar, forskningsinfrastruktur och internationalisering.
img_3869
Universitetet i Oslo är precis som Uppsala ett brett och mångvetenskapligt universitet. Vi delar samma värderingar om akademisk frihet och universitetens roll i samhället, och är kommande partners i det nya europeiska nätverket Guilden. Vi har många samarbeten idag och vi har identifierat ytterligare möjliga samarbeten t ex antibiotikaresistens och språk.

img_3872
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till rektor Ole Petter Ottersen för ett fint program och vi ser fram emot fortsatt samarbete och hoppas vi träffas snart igen. Välkomna till Uppsala!