Det har nu gått drygt tre år sedan samgåendet med Högskolan på Gotland och bildandet av Campus Gotland. Förra hösten utvärderades processen av Lars Haikola och vi fick 17 förslag och rekommendationer varav flertalet redan är omhändertagna. Uppdraget i regleringsbrevet är att skapa en miljö för fullvärdig forskning och utbildning och i våra egna Mål och strategier anges att vi ska ha 1500 helårsstudenter på Campus.

Vi har kommit en bra bit på väg redan men det finns mer kvar att göra. När akademiska senaten höll internat i Visby den gångna veckan var diskussionsområdena: Hållbara besök, Speldesign, Kulturarvsnod och E-lärande. Vid återrapporteringen fick rektorsrådet Olle Jansson många inspel från senatorerna. Under rektors dialog med senatorerna tog jag upp mötet med ministern dagen före om budgetproppen som finns sammanfattat här på föregående blogg.

Under veckan har också en delegation från Hallym University, Sydkorea, besökt medicinska fakulteten för ett åttonde gemensamt symposium, denna gång på temat antibiotika­resistens. Tidigare symposier har berört flera områden såsom: “Current Issues in Medicine and Surgery”, “Tissue Engineering & Regenerative Medicine”, “Biomarkers: From Bench to Clinic”, “Advances in Imaging” samt “Stem Cells and Regenerative Medicine”. Fler symposier ska det bli, gärna med deltagande även från andra fakulteter.

Fler bostäder behövs – det har både ni och vi hört ofta. Därför är det roligt att kunna berätta att 264 rum/lägenheter för internationella studenter under veckan invigdes på Kungsgatan 27. Och samtidigt startade bygget för 37 lägenheter för gästforskare/lärare på Villavägen 9.

Veckan avslutades med Martin H:som Holmdahl-föreläsningen som hölls av 2015 års stipendiat docent Helene Lööw under rubriken “Hatets språk och hatets praktik. Om symbiosen mellan språkbruk och brottslighet.” Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades 2003. Nominera gärna någon välförtjänt person eller grupp som 2016 års stipendiemottagare. Nominering med motivering skickas till stipendiekommittén via nominera@uadm.uu.se senast den 13 oktober.