I väntan på forskningspropositionen i början av november har de under den senaste tiden kommit tre utspel som gissningsvis sammantaget lanserat det huvudsakliga innehållet. Den 9 september gick man ut med att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om nya forskningssatsningar om totalt 680 miljoner för att möta globala samhällsutmaningar. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/nya-
forskningssatsningar-ska-mota-globala-samhallsutmaningar/

I fredags hölls en pressträff på Akademiska sjukhuset i Uppsala där närings- och innovationsminister Mikael Damberg och minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson presenterade nyheter inom forsknings- och innovationsområdet med satsningar om sammanlagt 850 miljoner. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/pressinbjudan-regeringen-presenterar-budgetnyheter-inom-forsknings–och-innovationsomradet/

Och nu i helgen skrev Helene Hellmark Knutsson i Svenska Dagbladet om att regeringen avser satsa sammanlagt 2,8 miljarder till år 2020 med ett första steg med 370 miljoner 2017.  1,3 miljarder av detta är höjda basanslag till högskolor och universitet. Man får förmoda att de 2,8 miljarderna består av denna basanslagshöjning tillsammans med de ovan nämnda satsningar på globala samhällsutmaningar respektive innovation.

Självklart välkomnar vi att regeringen ser forskningens stora värde och gör nya satsningar. Höjda basanslag till universitet för kunna ta ansvar för anställningar och även hantera infrastruktur har varit ett av de starka argumenten i vårt inspel till forskningspropositionen. Men vi avvaktar med vår summering och analys tills vi har fått forskningspropositionen och vet hur medlen tas fram och fördelas. Några ledtrådar kommer säkerligen i budgetpropositionen som presenteras nu i veckan.

På konsistoriets möte i torsdags diskuterades universitets forskningsstrategier, förslaget ska bearbetas vidare för att återkomma på mötet i oktober. En annan fråga som återremitterades för beredning inom universitetet var förslaget på ”Former för förslag till rektor och utseende av prorektor” som också återkommer på oktobermötet. Rektors och prorektors mandatperiod går ut den 31 december 2017 och konsistoriet beslutade vid sammanträdet att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att arbetet med att utse hörandeförsamlingsledamöter omgående skall inledas. Formerna för processen kommer troligtvis att beslutas vid sammanträdet den 27 oktober. Vi välkomnar den öppna processen. Det som är viktigt nu är att vi skapar en bra process som har förankring och legitimitet inom universitetet. Att detta en omstridd fråga där det finns starka uppfattningar av olika slag illustreras av den artikel som ledamöter i Näringslivets forskningsberedning publicerade på DN Debatt på söndagen.

Eva deltar i SUHF:s expertgrupp för internationalisering. Gruppen har snart verkat i snart ett år och har på den relativt korta tiden lyckas få upp flera frågor tydligt på den politiska dagordningen. I samarbete med Uppsala universitet och Svenska Institutet arrangerades ett välbesökt seminarium i Almedalen med bland annat Helene Hellmark Knutsson och Annika Söder i panelen. Vi kunde då överlämna våra rekommendationer till det kommande direktivet till den framtida utredningen om internationalisering som aviserats. Vi gruppens möte i fredags var det etablering utomlands som stod i fokus. Förre Århus-rektorn Lauritz Holm-Nielsen deltog via länk på möte för att berätta om Sino Danish Center i Peking. Detta är ett unikt samarbete mellan åtta danska universitet och UCAS i Kina för att i partnerskap genomföra masterutbildningar och forskarutbildning för kinesiska och danska studenter. Detta är ett intressant initiativ och just partnerskapet mellan de danska universiteten och deras kinesiska partner gör det särskilt spännande – kan det vara en modell för svenska lärosäten?

Flera besök har varit under veckan. Tokyo Tech besökte Teknat med en stor delegation på 40 personer, detta var det tredje gemensamma symposiet och blir ett alltmer fördjupat samarbete mellan lärosätena. Vi är båda med i det nya projektet Mirai som stöttas av STINT. Ledningen för Energimyndigheten var här i tisdags. Vi har som ni kanske vet regelbundna möten med forskningsfinansiärer och nästa på tur är Vinnova och Mistra. Anders har tillbringat helgen i Oslo för möte med prorektorerna inom det nya nätverket Guild of European Research-Intensive Universities. Organisations- och medlemsfrågor stod på agendan liksom planeringen inför lanseringen av ”Guilden” i Bryssel den 21 november.