Efter förra veckans kuppförsök i Turkiet har den turkiska regeringen vidtagit drastiska åtgärder som hotar forskares och lärares yttrandefrihet och därmed den akademiska friheten i landet. Forskare och lärare ska enligt uppgift ha belagts med starka reserestriktioner och ett stort antal akademiska företrädare har avskedats.

Yttrandefrihet och akademisk frihet är grundläggande inte bara för forskningens och den högre utbildningens kvalitet och utveckling utan också för det öppna samhället. De åtgärder och inskränkningar som nu riktas mot universitetslärare och forskare i Turkiet är oacceptabla och djupt oroande.

Både European University Association (EUA) och organisationen Scholars at Risk fördömer i skarpa uttalanden åtgärderna och uttrycker sitt stöd för det akademiska samhället i Turkiet.