Efter Storbritanniens folkomröstning och resultatet som visar att Brexit-sidan segrat vill vi understryka behovet av fri rörlighet för studenter och forskare inom Europa. Våra samhälleliga, kulturella, vetenskapliga och ekonomiska utmaningar kan bara hanteras genom samarbete och kunskap. Som medlemmar i ett stort antal nätverk och samarbeten är vi beroende av, och övertygade om, att gränser kan överbryggas. Vi står för principer om inkludering, kulturell respekt och fri debatt. Nu vill vi vädja till Storbritanniens regering, EU-parlamentet, EU-kommissionen och Europeiska rådet och understryka hur viktigt det är att dessa principer om öppenhet och rörlighet inte skadas. Den fria rörligheten är avgörande för vår gemensamma framtid.