Vid ett möte i Bryssel den 1 juni undertecknade åtta europeiska universitet det dokument som bildar ett nytt viktigt universitetsnätverk i Europa: The Guild of European Research-Intensive Universities. De grundande universiteten är Glasgow och Warwick (UK), Tübingen och Göttingen (Tyskland), Bologna (Italien), Oslo (Norge), Groningen (Nederländerna) och Jagellonska universitetet (Polen).

IMG_0374

The Guild har till syfte att ge europeiska forskningsuniversitet en starkare röst i Bryssel, men även att bidra till att synliggöra viktig forskning som kan informera europeisk politik samt att genom benchmarking och samarbeten utveckla de deltagande universitetens ledningsfunktioner och innovationsstöd med mera. Överläggningar pågår med ytterligare ett antal högt rankade europeiska universitet, med sikte på att det nya nätverket inom något år skall omfatta närmare 20 universitet. Läs mer om The Guild här.

Uppsala är tänkt att vara den nionde grundande medlemmen men kunde inte skriva på eftersom ett svenskt universitet, som statlig myndighet, inte kan bli medlem i en ”non-profit organization under Belgian Law” utan beslut i riksdagen, vilket normalt tar upp till ett halvår. Det försvagar Uppsalas möjlighet att vara med och forma viktiga initiativ som detta, och illustrerar tydligt varför svenska lärosäten på ett eller annat sätt behöver ökad institutionell autonomi och handlingsfrihet. Nu hoppas vi verkligen på ett beslut snabbt i höst, så att vi med full kraft kan vara med när nätverket lanseras i november.

IMG_0378

På bilden ser vi en nöjd Ole Petter Ottersen, rektor för Oslo universitet och nyvald ordförande för nätverkets styrelse, signera dokumentet.