Det är försommar i Uppsala, gullvivorna blommar i Carolinaparken och hela staden doftar av syren. Nu på fredag är det dags för universitetets stora examensfest – doktorspromotionen. För oss inom akademin är det sommaravslutning och högtiden då vi hyllar våra nya doktorer och jubeldoktorer och deras bidrag till vetenskapen.

Promotionen är en av de traditioner som gör Uppsala universitet så speciellt. Första gången universitetet höll promotion var år 1600. Men eftersom universitetshuset renoveras äger årets promotion rum i domkyrkan. Det känns lite ovant. Förra gången det hände var 1927 vid 450-årsjubileet. Då var festen efteråt i universitetshuset.

00303

Särskilt roligt är att vi ska promovera så många doktorer, hela 154 promovendi. De kommer från alla våra nio fakulteter och i ämnen som speglar hela universitetets bredd. Från teologi till teknik och naturvetenskap. Från ämnen om ”barnets religionsfrihet” till ”omsorgsfylld landsbygd” och ”keramiska material för läkemedelsanvändning”. Det verkar som många har valt att vänta med sin promovering för att få vara med om den i domkyrkan.

Vi kommer också att promovera 26 jubeldoktorer. En av mina företrädare kommer att bli jubeldoktor, professor Stig Strömholm. Det är femtio år sedan han disputerade i jämförande rättsvetenskap, den 12 maj, 1966 i Lärosal IX i universitetshuset. Jag kan bli en av de första som får gratulera. Årets promotion är den största sedan vi införde två promotioner, vinter- och sommarpromotion år 2000.

Bordet är dukat med promotionskransar.

Bordet är dukat med promotionskransar.

Det är en lång dag som inleds redan klockan 6 på Uplands nation med grötfrukost tillsammans med studenterna. Klockan 7 märker staden vad som är på gång när Jämtlandsfältartilleri skjuter salut vid Uppsala slott. Klockan 8 blir det ringning i domkyrkan. Själva ceremonin inleds klockan 12. Du kan följa vad som händer på webben om du vill. På kvällen blir det bankett på Uppsala slott med mer än 700 gäster.

Men redan idag börjar förberedelserna. Från lunch träffas jubeldoktorerna för att repetera och på kvällen kommer promovendi. Vi kallar det kransbindningsfest men vi binder inga kransar, de finns numera förberedda. Istället är det mer av ett genrep.  Vi får en genomgång av akademiintendent Per Ström som lotsar oss genom hela ceremonin och alla symbolerna, så att vi alla ska känna oss lite tryggare inför morgondagen.

IMG_0179

Vill du veta mer om promotionen kan du läsa den informativa promotionsskriften. Den innehåller också en uppsats av Carl Gustaf Spangenberg om: ”Den akademiska censuren i Uppsala och 1766 års tryckfrihetsförordning.” Den tryckfrihetsförordning som utfärdades för 250 år sedan var inte bara den första i Sverige utan den första i världen som gjorde friheten att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag.